Zapt, müsadere veya tasfiye kararı alınan araçlar hakkında yapılacak işlemler

Zapt, müsadere veya tasfiye kararı alınan araçlar hakkında yapılacak işlemler

Aracınızda; zapt veya müsadere kararı varsa! bu aracınıza aşağıdaki yazılan işlemler yapılacaktır.

Aracında zabt ve müsadere kararı olan vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, aydınlatılması amacıyla bu yazıyı web sitemizde yayınlıyoruz.

İşte; zapt ve müsadereye ilişkin yapılacak usuller ve işlemler.

Zapt, müsadere veya tasfiye kararı alınan araçlar hakkında yapılacak işlemler.

Trafk Yönetmeliği Madde 73 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/7/2008-26940)

(4) Bahse konu vasıtanın müsadere edildiğine dair mahkeme kararının veya bahse konu aracın tasfiye edildiğine ilişkin ilgili kurum veya kuruluşun düzenlemiş olduğu yazının gösterilmesi halinde;

Araç hakkında müsadere veya tasfiye kararı verilinceye kadar sahibine teslim edilir.

Araç; yediemin olarak verilmemiş ise; zapt tarihi itibariyle, sahibine teslim edilir.

Araç; yediemin olarak verilmiş ise; müsadere veya tasfiye kararı tarihi itibariyle önceki maliki adına olan tescili silinir.

Bahse konu araç; İlgili vergi dairesine (15) onbeş iş günü içinde bildirilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-21/3/2012-28240)

Araç; zapt edildiği halde ilgili mahkeme tarafından müsaderesine veya ilgili kurum veya kuruluşça tasfiyesine karar verilmemesi halinde, zapt tarihi ile karar tarihi arasında aracın yediemin olarak sahibine bırakılmamış olması şartıyla, zapt tarihi ile aracın sahibine iade edilme tarihi arasında geçen süre ile sınırlı olmak üzere tescili silinir.

Sahibine iade tarihi itibariyle de trafik tescil kayıtları tekrar açılır ve yapılan işlem hakkında ilgili vergi dairesine onbeş iş günü içinde bilgi verilir.

(Ek fıkra:RG-19/2/2014-28918) Zapt edildiği halde henüz müsaderesine veya tasfiyesine karar verilmemiş olan ve işlemleri devam eden araçların, sahibine yediemin olarak teslim edilmemiş olması şartıyla tescil kayıtları zapt tarihi itibariyle geçici olarak silinir.

İlgili vergi dairesine (15) onbeş iş günü içinde bildirilir.

Yargılama veya diğer işlemlerin sonucuna göre yeniden işlem tesis edilir. “

Hakkında zapt ve müsadere kararı bulunan araçlara yukarıdaki işlemler trafik tescil Şube müdürlükleri tarafından yapılır.

Bu işlemler; müsadere kararı olan veya zapt kararı bulunan araçlara uygulanır.

Zapt, müsadere veya tasfiye kararı alınan araçlar hakkında yapılacak işlemler
Zapt, müsadere veya tasfiye kararı alınan araçlar hakkında yapılacak işlemler

Bir cevap yazın