Trafikte Şerit İhlali Nedir ?
TRAFIK TRAFİK CEZALARI

Trafikte Şerit İhlali Nedir?

Trafikte Şerit İhlali Nedir ve Şerit İhlal Cezaları

Trafikte şerit ihlali nedir ? Şerit ihlal cezaları nelerdir? Şol şerit ihlali ve sağ şerit ihlali nedir?  46/2-A trafik cezası nedir? 46/2-B trafik cezası nedir ? 46/2-C Trafik cezası nedir ? 46/2-D Trafik cezası nedir? 46/2-E Trafik cezası nedir? 46/2-F Trafik cezası nedir? 46/2-G Trafik cezası nedir? 46/2-H Trafik cezası nedir? 46/3 Trafik cezası nedir?

Şerit İhlalinin Tanımı ?

Şerit ihlali: trafikte şerit ihlali dediğimiz zaman; karşıdan gelen aracın şeridine girme, diğer araçlar için ayrılmış olan şeride girme ve sürekli sol şeridi ihlal etme anlamına gelmektedir. Şerit ihlali; bu 3 nedenden en az bir tanesinin gerçekleşmesi halinde meydana gelmiş olur.

Şerit İhlal Cezası Ne Kadardır?

2021 yılındaki şerit ihlal cezaları 314.00 Türk lirasıdır. Şerit ihlalinin diğer cezalarında ise bu miktar artmaktadır. Sırasıyla şerit ihlal cezalarını; madde madde aşağıdaki şekilde inceleyeceğiz.

Şerit İhlal Cezası 46/2-A Nedir?

46/2-A : Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmeme cezasıdır.

46/2-A 2021 Yılı Ceza Miktarı 314.00 Türk Lirasıdır.


46/2-A Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimli Fiyatı: 235.50 Türk Lirasıdır.

46/2-A Trafik Cezasının Ceza Puanı: 20 Puandır.

Şerit İhlal Cezası 46/2-B Nedir?

46/2-B : Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememe cezasıdır.

46/2-B 2021 Yılı Ceza Miktarı 314.00 Türk Lirasıdır.

46/2-B Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimli Fiyatı: 235.50 Türk Lirasıdır.

46/2-B Trafik Cezasının Ceza Puanı: 20 Puandır.

Şerit İhlal Cezası 46/2-C Nedir?

46/2-C : Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme cezasıdır.

46/2-C 2021 Yılı Ceza Miktarı 314.00 Türk Lirasıdır.

46/2-C Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimli Fiyatı: 235.50 Türk Lirasıdır.

46/2-C Trafik Cezasının Ceza Puanı: 20 Puandır.

Şerit İhlal Cezası 46/2-D Nedir?

46/2-D : Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etme cezasıdır.

46/2-D 2021 Yılı Ceza Miktarı 314.00 Türk Lirasıdır.

Kamyon ve Çekici İçin : 1339.00 Türk Lirasıdır.

46/2-D Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimli Fiyatı: 235.50 Türk Lirasıdır.

Kamyon ve Çekici İçin: 1004.25 Türk Lirasıdır.

46/2-D Trafik Cezasının Ceza Puanı: 20 Puandır.

Şerit İhlal Cezası 46/2-E Nedir?

46/2-E: Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri cezasıdır.

46/2-E 2021 Yılı Ceza Miktarı 652.00 Türk Lirasıdır.

46/2-C Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimli Fiyatı: 489.00 Türk Lirasıdır.

46/2-C Trafik Cezasının Ceza Puanı: 20 Puandır.

Şerit İhlal Cezası 46/2-F Nedir?

46/2-F : Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmalarıdır.

46/2-F 2021 Yılı Ceza Miktarı 1339.00 Türk Lirasıdır.

46/2-F Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimli Fiyatı: 1004.25 Türk Lirasıdır.

46/2-F Trafik Cezasının Ceza Puanı: 0 Puandır.

Makas Atma Cezası 46/2-G Nedir ?

46/2-G : Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri; yani makas atma cezasıdır.

46/2-G 2021 Yılı Ceza Miktarı 1339.00 Türk Lirasıdır.

46/2-G Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimli Fiyatı: 1004.25 Türk Lirasıdır.

46/2-G Trafik Cezasının Ceza Puanı: 0 Puandır.

Ters Yön Cezası 46/2-H Nedir?

46/2-H : Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesidir.

46/2-H 2021 Yılı Ceza Miktarı 1339.00 Türk Lirasıdır.

46/2-H Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimli Fiyatı: 1004.25 Türk Lirasıdır.

46/2-H Trafik Cezasının Ceza Puanı: 0 Puandır.

46/3 Hayvanları Yoldan Götürme Cezası

46/3: Karayollarının belirli kesimlerinde ve zorunluluk olması halinde, hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmeme cezasıdır.

46/2-G 2021 Yılı Ceza Miktarı 314.00 Türk Lirasıdır.

46/2-G Trafik Cezasının Erken Ödeme İndirimli Fiyatı: 235.50 Türk Lirasıdır.

46/2-G Trafik Cezasının Ceza Puanı: 0 Puandır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki Şerit İhlal cezaları yukarıdaki şekildedir.

Trafikte Şerit İhlali Nedir ?
Trafikte Şerit İhlali Nedir ?

Bir cevap yazın