TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

TANZİM İŞARETLERİ TRAFİK İŞARETLERİ

TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

Yol Ver Levhası
Yol Ver Levhası
Karşıdan Gelene Yol Ver Levhası
Girişi Olmayan Yol
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Motosiklet Hariç Motorlu Araç Trafiğine Kapalı Yol
Motosiklet Giremez
Bisiklet Giremez
Motorlu Bisiklet Giremez
Kamyon Giremez
Otobüs Giremez
Treyler Giremez
Yaya Giremez
At Arabası Giremez
El Arabası Giremez
Traktör Giremez
Belirli miktarlardan fazla patlayıcı veya parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez
Tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez
Belirli miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez
Motorlu taşıt giremez
Taşıt Giremez
Genişliği 2.30 metreden fazla olan taşıt giremez
Yüksekliği 3.50 metreden fazla olan taşıt giremez
Uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt giremez
Dingil başına ağırlığı 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez
Yüklü ağırlığı 7 tondan fazla olan taşıt giremez
Öndeki taşıt 70 metreden daha yakın takip edilemez
Sağa Dönülmez
Sola Dönülmez

U dönüşü yapılmaz
Öndeki taşıtı geçmek yasaktır
Kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır
Azami hız sınırlaması
Okul bölgesi azami hız sınırı
Sesli ikaz cihazlarının kullanımı yasaktır
Gümrük (Durmadan geçmek yasaktır)
Bütün yasak ve kısıtlamaların sonu
Geçme yasağı sonu
Hız sınırlaması sonu
Kamyonlar için geçme yasağı sonu
Sağa Mecburi Yön
Sola Mecburi Yön
İleri Mecburi Yön
İleri ve sağa mecburi yön
Sağa ve sola mecburi yön
İleriden sağa mecburi yön
İleriden sola mecburi yön
Sağdan gidiniz
Soldan gidiniz
Her iyi yandan gidiniz
Ada etrafında dönünüz
Mecburi bisiklet yolu
Mecburi bisiklet yolu sonu
Mecburi yaya yolu
Mecburi yaya yolu sonu
Mecburi atlı yolu
Mecburi atlı yolu sonu
Mecburi asgari hız
Mecburi asgari hız sonu
Zincir takmak mecburidir
Zincir takma mecburiyeti sonu
Tehlikeli madde taşıyan taşıtların izleyecekleri mecburi yön
Yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılabilen yol
Yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılabilen yolun sonu
Yayalar ve bisikletliler için ayrı ayrı kullanılabilen yol
Yayalar ve bisikletliler için ayrı ayrı kullanılabilen yolun sonu

Bir cevap yazın