51-2-B

Hız cezasından ehliyet alınır mı?

Araç kullanan sürücülerin trafik kurallarına trafik uyarı işaret çok dikkat etmeleri gerekir trafikte yapılacak olan en ufak bir hatanın geri dönüşü olmayabilir.  Trafik kazalarının en büyük sebeplerinden birtanesi de hız ihlalidir.

Hız ihlali yapıyorsanız, hız ihlal alışkanlıklarınız varsa; bu durum sizin başınıza büyük sorunlar açabilir. Sürücünün durumuna göre ve yapmış olduğunuz hız ihlalinin oranına göre ehliyetinize el konulabilir.

Hız ihlali ne anlama gelmektedir?

Hız ihlali dediğimiz zaman; kanun koyucuların Yasa ve yönetmelikler ile belirlediği; yasal hız limitlerini yüzde ondan (%10) fazla aşmanız durumudur.

Yasal hız limitlerini yüzde 10’a kadar aşmanız da herhangi bir sakınca yoktur. Yasal hız limitlerini %10 oranında aşabilirsiniz. Örneğin; şehir merkezinde yasal hız limiti 50 km’dir. 50 km olan bu yasal hız limitini; yüzde 10’a kadar aşmanız da herhangi bir sakınca yoktur.

Yani; 55 kilometre ile gitmeniz de herhangi bir sakınca yoktur. En az 56 kilometre ile giderseniz; hız ihlali yapmış olursunuz. Yapmış olduğunuz hız ihlal oranına göre; ehliyetin izin geçici iptal olma durumu veya daimi iptal olma durumu söz konusudur. Ehliyetinize el koyma durumları ortaya çıkabilir. Bu durumlar ise; aşağıda yazdığımız şekildeki gibidir.

ADAY OLMAYAN SÜRÜCÜLERİN HIZ İHLALLERİNDE EHLİYET İPTAL SÜRELERİ

Öncelikle; aday olmayan araç sürücülerinin hız ihlali yaptıklarında; daha doğrusu hangi hız ihlallerini ne kadar süre içerisinde yaptıklarında, ehliyetlerine geçici olarak veya daimi olarak el konulacağını açıklayacağız.

2021 yılı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hız ihlal maddeleri şunlardır:

1- 51/2-A: Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmaktır.

51/2-A’nın 2021 yılı trafik ceza miktarı 314 Türk lirasıdır. Yüzde yirmi beş (%25) indirimli fiyatı ise 235.50 Türk lirasıdır. Bu maddeye istinaden; eğer ki 51/2-A cezası araç sürücüsünün ehliyetine yazılmışsa; 10 ceza puanı da araç sürücüsünün ehliyetine eklenir; yani ceza puanı karşılığı 10 puandır.

51/2-B:Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye (elli dahil) kadar aşmaktır. 2021 yılı için 652 Türk lirası hız ihlal cezası yazılır 652 Türk Lirası hız ihlal cezasının %25 indirimli fiyatı ise 489 Türk lirasıdır.  Araç sürücüsünün ehliyetine yazılan cezalarda 15 ceza puanı eklenir. Bu ceza maddesinin ceza puanı karşılığı 15 puandır.

51/2-C: Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50’den fazla aşmaktır.

51/2-C radar hız ihlal Trafik cezasının 2021 yılındaki ceza tutarı 1339 Türk lirasıdır 1339 Türk lirasını yine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz halinde ceza 1/4 oranında indirime gidecektir. 1004.25 Türk lirasına düşecektir. Bu cezaya istinaden araç sürücüsünün ehliyetine 15 ceza puanı eklenir. Ceza puanı karşılığı 15 puandır.

Bu maddelerden 51/2-A maddesini aday olmayan sürücüler istedikleri sayıda ( 10, 20,100, vb ) ihlal edebilirler.  Yani; istedikleri sayıda 51/2A radar cezasının ehliyetlerine yazılması halinde; ehliyet geçici iptali veya ehliyetin daimi iptali söz konusu değildir.

Aday olmayan araç sürücülerine 51/2-A maddesinden dolayı ehliyet iptali söz konusu değildir.

UYARI: 51/2-A Trafik kural ihlal cezasından dolayı ehliyet iptali söz konusu değildir. Fakat; 51/2-A trafik cezasının ceza puanı karşılığı 10 puan olduğu için; bu cezanın aday olmayan sürücüler için bahsediyorum, 10 kez işlenmesi; yani 10 kez 51/2A cezasının; sürücün ehliyetine yazılması halinde; aday olmayan sürücünün ehliyetine 100 ceza puanını dolduğu için 2 aylığına geçici olarak el konulur.

51/2-B ve 51/2-C : hız ihlal maddelerinin; aday olmayan araç sürücüsünün ehliyetine 1 yıl içerisinde 5 defa yazılması durumumda yani bu cezaların ( 51/2-B ve 51/2-C ) geriye dönük olarak 1 yıl içerisinde 5 defa sürücünün sürücü belgesine yazılması durumunda aday olmayan araç sürücüsünün ehliyetine 1 YIL geçici olarak el konulur.

Ehliyetine 1 yıl geçici olarak el konulan araç sürücüsü ehliyetsiz sürücü pozisyona düşer. Bu 1 yıl içerisinde trafikte araç kullanması yasaktır . Trafikte; bir yıl içerisinde araç kullanması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 36/3B’den işlem görür. Ayrıca; araç sahibi kendisi değilse, aracın sahibine de 36/3B maddesinden işlem yapılır.

Ehliyeti geçici olarak 1 yıl iptal edilen aday olmayan sürücüler; 1 yılın sonunda psikoteknik muayeneden geçerek sürücü olabilir raporu almaları ve adına yazılmış olan tüm trafik cezalarının ödenmiş olması şartıyla ehliyetini geri alabilir.

36/3-B Nedir?

36/3-B : Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktır.

36/3-B’nin 2021 yılındaki trafik ceza miktarı 2698 Türk lirasıdır.

BOMBA UYARI: 51/2-B ve 51/2-C Trafik cezaları kapsamında geriye dönük olarak son 5 yıl içerisinde ehliyeti 2. kez 1 yıl iptal edilen aday olmayan araç sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edilir. ( 5 yıl içersinde; 10 kez 51/2-B maddesinden ehliyete trafik cezası yazılırsa; DAİMİ İPTAL olur. )

STAJYER SÜRÜCÜLERİN HIZ İHLALLERİNDE EHLİYET İPTALİ

Stajyer sürücüler bir diğer adıyla aday sürücülerin hız ihlali konuları aday olmayan sürücülere göre çok daha sıkıntılıdır. Çünkü aday sürücülerin 2 yıl içerisinde toplam ceza puanı limiti 75 puandır aday bir Sürücü 2 yıl içerisinde 75 ceza puanını doldurursa ehliyeti otomatikman Daimi iptal olur.

2 yıl içerisinde 3 defa hız ihlali yapan aday bir sürücü yani stajyer bir sürücü; eğerki bu 3 adet  hız cezası, stajyer sürücünün ehliyetine yazılırsa; stajyer sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilir.

Aday( stajyer) bir sürücü 2 yıl içerisinde 3. Kez 51/2-A , 51/2-B veya 51/2-C maddelerinin herhangi birinden trafik cezasını ehliyetine yerse aday sürücünün ehliyeti yanar; ehliyeti daimi olarak iptal edilir.

Hız cezasından ehliyet alınır. Hız cezasından ehliyet DAİMİ İPTAL veya GEÇİÇİ İPTAL olur. Hız cezası ehliyeti yakar. Lütfen dikkatli olun….

Hız cezasından ehliyet alınır mı?
Hız cezasından ehliyet alınır mı?

Radar Tabelası Koyma Zorunluluğu Yasası

Radar tabelası koyma zorunluluğu yasası nedir? Radar cezası yedim. Giresun Atatürk Bulvarında 70 km hizla gitmişim ve aracım kamyonet olduğu için 652 TL trafik cezası yemişim. Atatürk Bulvarında radar levhası yoktu. Ne yapmam gerekir. Ahmet Çepni/ Giresun.

Radar Cezası Nedir?

Radar Cezası: Yasal hız limitlerini %10’dan fazla aşmanız sonucu; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51. Maddesi uyarınca; yasal hız limitlerini aşma yüzdenize ( %) göre( %10-30, %30-50 ve %50’den fazla ) düzenlenen trafik cezasıdır.

Kaç Çeşit Radar Cezası Vardır?

Radar cezaları kendi aralarında (3) üçe ayrılır. 3 çeşit radar cezası mevcuttur.

1- Yasal hız limitlerini %10’dan %30’a kadar aşma: KTK madde 51/2-A’dır. 51/2-A’nın 2021 yılındaki trafik ceza miktarı ise; 314.00 Türk Lirasıdır.

51/2-A’nın Trafik ceza puanı 10 puandır.

2- Yasal hız limitlerini %30’dan %50’ye kadar aşma: KTK madde 51/2-B’dir. 51/2-B’nin 2021 yılındaki trafik ceza miktarı ise; 652.00 Türk Lirasıdır.

51/2-B’nin Trafik ceza puanı 15 puandır.

3- Yasal hız limitlerini; %50’den fazla kadar aşma: KTK madde 51/2-C’dir. 51/2-C’nin 2021 yılındaki trafik ceza miktarı ise; 1339.00 Türk Lirasıdır.

51/2-C’nin Trafik ceza puanı 15 puandır.

Polis Radar Tabelası Koymak Zorunda mı?

Görevli trafik polisleri Jandarma trafik gibi trafik denetimi ile görevli personeller radar uygularken radar tabelası koymak zorunda değildirler. Fakat; radar tabelası koymadan yapılan denetimlerde yazılan hız ihlali trafik cezaları; görevli mahkemelerce iptal edildiğinden; radar tabelası koyma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca; radar tabela koyma kanunu veya radar yasası diye bir şey de yoktur.

Yargıtay içtihatlarına göre; ” Devlet vatandaşına tuzak kuramaz.” Denilmektedir. Yargıtay’ın vermiş olduğu bu karara istinaden; radar denetimlerinde mutlaka radar tabelası koyma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Radar tabelası konmadan yazılan radar cezaları mahkemelerce iptal edilmektedir. Yargıtayın vermiş olduğu bu karara istinaden; devlet, vatandaşına tuzak kuramaz ve vatandaşın hata yapmasını bekleyemez denilmekte ve radar tabelası konmadan yazılan trafik cezaları mahkemelerce iptal edilmektedir.


Yargıtay’ın bu kararına rağmen; ne trafik kanununda ne de trafik yönetmeliğinde; Radar denetimleri uygulanırken; radar tabelası mutlaka konulmalıdır veya radar tabelası konmalıdır şeklinde herhangi bir ibare mevcut değildir.

Radar tabelası olmadan yazılan tüm trafik cezaları iptal edildiği için; görevli trafik zabıtas;ı radar uygularken, kadar tabelasını koymak zorunda kalmıştır.

Hangi Radar Cezaları İptal Edilebilir?

Radar cezalarının kesin iptali diye bir durum söz konusu olmayabilir. Fakat; aşağıda sayacağımız radar cezalarının iptal olma ihtimali çok yüksektir.

1- Radar yapıldığına dair uyarı levhasının olmadığı radar cezaları

2- Radar yapılan yola ait; azami hız limiti levhası olmadan yazılan radar cezaları.

3- Radar ceza makbuzunda aracın plakasının yazılmadığı radar cezaları.

4- Radar cezasında; hız ihlal saatinin ve hız ihlal tarihinin yazılmadığı radar cezaları.

5- Hatalı bir şekilde girilen plaka, yanlış plakaya yazılan radar cezaları

6- Ceza makbuzunda; ceza yazan memurun imzasının bulunmadığı radar cezaları

7- Radar cezasında; kural ihlalinin yapıldığı yerin, adresin, konumun belirtilmeyen radar cezaları

Radar Cezalarını Nasıl İptal Ettiririm?

Adınıza yazılan radar cezalarına itiraz için; bulunduğunuz yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine giderek; radar cezası iptal davası açarak; radar cezasını iptal ettirme şansını yakalayabilirsiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; radar güzergahında radar yapıldığına dair uyarı levhası yoksa; adınıza yazılan radar cezası mahkeme tarafından iptal edilir.

Radar tabelası mevcutsa; adınıza veya araç plâkanız yazılan trafik cezası mahkeme hakiminin kanaatine göre; iptal edilebilir veya iptal edilmeyebilir. Son söz; herzaman mahkeme hakiminindir.

Sulh ceza hakimliğine radar cezası iptal davası açarken; aşağıda saymış olduğumuz evrakları da; radar hız cezası iptal davası açma aşamasında yanınızda götürmeniz ve mahkemeye bu evrakları sunmanız gerekir.

1- Radar trafik ceza makbuzu

2- Radar trafik cezası tebligat zarfı ( adrese teslim cezalarda )

3- Kimlik fotokopisi

4- Ehliyet fotokopisi

5- Araç ruhsat fotokopisi

6- Radar trafik cezası iptal dilekçesi

Sulh Ceza Hakimliğine; radar cezası iptal davası açmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde radar cezası iptal davası açabilirsiniz.

Radar Tabelası Koyma Zorunluluğu Yasası
Radar Tabelası Koyma Zorunluluğu Yasası

Radar Kaç Metreden Ceza Yazar?

Sürekli radar arabaları ile karşılaşıyorum hızlı gitmeyi seviyorum. Radar Kaç Metreden Ceza Yazar ? Radar cihazı esafesi ne kadardır. Teşekkürler… Ali İhsan Başakçıoğlu/ Bursa

Radar yapılmasının en önemli ve 1. Nedeni trafikteki ölümlü kazaların önüne geçilmesi; vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır.


Aşırı hız; maalesef ki trafik kazalarında ölümleri arttırmaktadır. Ölümlü kazaların %85’ne yakını aşırı hızdan kaynaklanmaktadır.

Yapmış olduğumuz araştırmaya göre; Avrupa’nın en büyük oto yol ağına sahip olan ülkelerden bir tanesi Fransa’dır Fransa’da trafik kazası oranı bir hayli düşük olmakla birlikte; yapılan trafik kazası oranına göre ölümlü trafik kazası oranı çok çok yüksektir.

Fransa’daki ölümlü trafik kaza oranının çok yüksek olmasının bir nedeni aşırı hızdır. Çünkü ülkenin neredeyse tamamı otoyollarla yani otobanla çevrilidir.

RADAR MESAFESİ NEDİR?

Sormuş olduğunuz soruya; yani konumuza dönecek olursak; radar cihazları düz yollarda 2 kilometreye kadar kız ihlalini tespit edebilmektedir.

Azami hız tespit kilometresi yani mesafesi 2 kilometre olan bu cihazların; 7 farklı mesafe ayarı mevcuttur.

Şehir içlerinde uygulanan mesafe ise; 150 metre ile 300 metre arasında olmaktadır Yani; radar cihazı 2 kilometre uzaklığa kadar alabilmekte; şehir içlerinde ise kısa mesafede radar yapıldığından dolayı 100, 200, 300 veya 400 metreye kadar hız ihlali tespiti yapılabilmektedir.

Radara düşüp düşmediğinizi geleneksel bir yöntemle tespit etmeniz de mümkündür. O yöntem ise şudur:”
Radar arabasını görmeden önce hızınız yasal limitler dahilinde olmalıdır. Radar arabasını karşınızda gördükten sonra iş işten geçmiştir.”

Radar cezaları yasal hız limitlerini ihlal etmiş olduğunuz orana göre değişmektedir. Bu oranlar ise aşağıdaki şekildeki gibidir.

%10’dan-%30′ a Kadar Âşma
%30’dan – %50’ye Kadar Âşma
%50’den Fazla Aşma
YASAL HIZ LİMİTERİNİ AŞMA TABLOSU


51/2-A /%10-%30 : 314 TL

51/2-B %30-%50: 652 TL

51/2-C % 50’den Fazla : 1339 TL


Ayrıca radar cezaları; ceza puanı yüksek olan ceza maddeleri arasındadır. Yasal hız limitlerini aşağıdaki tablodaki oranlara göre aşmanız durumunda; eğer ki aracınız durdurulmuş ve bu ceza yüzünüze uygulanırsa; sürücünün ehliyetine aşağıdaki tablodaki puanlara göre ceza puanı eklenecektir.

51/2-A : 10 Ceza Puanı ( %10-%30)
51/2-B: 15 Ceza Puanı ( %30-%50)
51/2-C : 15 Ceza Puanı ( %50+)
RADAR CEZA PUAN TABLOSU
Radar Kaç Metreden Ceza Yazar?
Radar Kaç Metreden Ceza Yazar?

Erken Ödeme İndirimi Radar 2020

Erken Ödeme İndirimi Radar 2020 Yılı


Erken Ödeme İndirimi Radar 2020 Yılında ne kadardır?


Soru Soran: Ender Karaburun

” 03.01.2020 günü saat 14:46’da Konya-Karaman yolunda otomobilimle giderken 51/2-A ‘dan 126 km hız cezası olan 288.00 Türk Lirası radar (hız) trafik cezası yedim.


288.00 Türk Lirası trafik hız cezasını kaç gün içerisinde ödersem % kaç indirime gider? 288.00 Türk Lirası radar cezası kaç Türk Lirasına düşer? “

2020 Radar-Hız Cezaları ve İndirimli Miktarları.

2020 yılı radar yani yasal hız limitlerinin üstünde araç kullanma trafik cezaları 3 bölüme ayrılmıştır.


1- 51/2-A:

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşan araç sürücülerine yazılır.

2020 yılı 51/2-A radar cezası para miktarı 288.00 Türk Lirasıdır.

288.00 Türk Lirası radar cezasını; hız cezasının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde öderseniz bu ceza miktarı %25 (4/1) oranında indirime gidecektir ve 288.00 Türk Lirası olan hız cezası 216.00 Türk Lirasına düşecektir.

51/2-A hız cezası; sürücünün ehliyetine yazılırsa 10 ceza puanı; sürücü ceza puanı hanesine eklenir.51/2-B :

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye (elli dahil) kadar aşan sürücülere yazılır.

2020 yılı 51/2-B radar cezası para miktarı 598.00 Türk Lirasıdır.

598.00 Türk Lirası radar cezasını; hız cezasının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde öderseniz bu ceza miktarı %25 (4/1) oranında indirime gidecektir ve 288.00 Türk Lirası olan hız cezası 448.50 Türk Lirasına düşecektir.

51/2-B hız cezası; sürücünün ehliyetine yazılırsa 15 ceza puanı; sürücü ceza puanı hanesine eklenir.

☣ 1 yıl içerisinde 5 defa 51/2-B’den ehliyetine radar cezası uygulanan araç sürücülerinin ehliyetlerine 1 yıl geçici olarak elkonulur.

☣☣ Geriye dogru 5 yıl içerisinde toplam 10 defa; surücü ehliyetine 51/2-B radar cezası yazılan araç sürücülerinin ehliyeti daimi İPTAL OLUR.

? 51/2-B’den ehliyetine geçici olarak elkonulan araç sürücüleri; ehliyetletini sure sonunda geri alabilmek için; pisiko teknik muayeden geçmeli ve adına yazılmış olan tüm trafik cezalarını ödemiş olması gerekir.


51/2-C :

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50’den fazla aşanlara yazılan hız cezasıdır.


2020 yılı 51/2-C radar cezası para miktarı 1228.00 Türk Lirasıdır.

1228.00 Türk Lirası radar cezasını; hız cezasının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde öderseniz bu ceza miktarı %25 (4/1) oranında indirime gidecektir ve 1228.00 Türk Lirası olan hız cezası 921.00 Türk Lirasına düşecektir.

51/2-C hız cezası; sürücünün ehliyetine yazılırsa 15 ceza puanı; sürücü ceza puanı hanesine eklenir.

☣ 1 yıl içerisinde 5 defa 51/2-C’den ehliyetine radar cezası uygulanan araç sürücülerinin ehliyetlerine 1 yıl geçici olarak elkonulur.

☣☣ Geriye dogru 5 yıl içerisinde toplam 10 defa; surücü ehliyetine 51/2-C radar cezası yazılan araç sürücülerinin ehliyeti daimi İPTAL OLUR.


? 51/2-C’den ehliyetine geçici olarak elkonulan araç sürücüleri; ehliyetletini sure sonunda geri alabilmek için; pisiko teknik muayeden geçmeli ve adına yazılmış olan tüm trafik cezalarını ödemiş olması gerekir.

Erken Ödeme İndirimi Radar
Erken Ödeme İndirimi Radar