Sivil polis kimlik göstermek zorunda mı

Sivil polis kimlik göstermek zorunda mı?

TREND KONU

Sivil polisler yanımıza geldi. Sokakta kız arkadışımla beraber güzelce oturuyorduk. Sivil iki tane polis bize kimlik sordu.

Ben bu iki sivil adamın polis olup olmadığından süphelendim. Kimlik gösterir misiniz dedim. Ne kimliği biz polisiz. Sivil polis kimlik göstermek zorunda mı? Ahmet D. / Ankara

Polisler, vatandaşların malını ve canını korumakla görevlilerdir. Polis görev yaparken, anayasaya ve kanunlara göre görev yapmak zorundadır.

Polisler, görev yaparken kanunların onlara tanıdığı yetkilere göre ve uyması gereken zorunluluklar dahilinde görev yapmak mecburiyetindedir.

Sivil polisin, vatandaşa kimlik sorma yetkisi varsa; sivil polisin vatandaşa kimlik göstermek zorunluluğu da vardır.

Polis Vazife ve Selâyeti Kanunu Madde 4/A’ ya göre; “polis resmi veya sivil olarak görev yaparken” gibi bir ayrıma gidilmeden; polis genel olarak “görevini ifâ ederken” şeklinde hükme bağlandığı için,polis resmi üniformalı da olsa. polislerin kimliğini göstermesi gerekmektedir. Denilmektedir.

PVSK’ madde 4/A polise kimlik sormak hakkına sahiptir ve polis vatandaşa kimlik göstermek mecburidir demektedir.

Egerki; ister resmi üniformalı olsun, isterse sivil üniformalı olsun polislere kimliğinizi görebilir miyim diye kimlik ibraz etmesini isteyebilirsiniz.

Biz polisiz, ne kimliği lan diye hitap etmelerine kesinlikle izin vermeyin. Polis, size kimliğini ibraz etmiyorsa bunu video kaydına alarak gerekli adlî mercilere şikayetçi olunuz.

Sivil polis kimlik göstermek zorunda mı
Sivil polis kimlik göstermek zorunda mı

Bir cevap yazın