Set off ile ilgili cümleler

Set off ile ilgili cümleler

İNGİLİZCE İÇERİKLER

Set off ile ilgili cümleler 30 Adet Setoff Cümlesi

Set off nedir ve nerelerde kullanılır?

Set off ile ilgili cümleler”Set off (ayrıca ‘setoff’ şeklinde de yazılır)” terimi, bir şeyin diğerine karşı bir denge sağlamak veya bir şeyle ilişkili hesaplarına uygulanması anlamına gelir.

Ayrıca, bir şeyin başlatılması veya tetiklenmesi için kullanılan bir ifadedir.Set off, çeşitli alanlarda kullanılabilir:

1-Finansal hesaplar: Bir kişinin veya kurumun borçlarını ve alacaklarını karşılaştırmak ve dengelemek için kullanılır. Borçlar ve alacaklar arasındaki fark, set off işlemiyle denklenir.

2- Sigorta: Bir sigorta şirketinin poliçe sahibinin zararını başka bir sigorta şirketinden almaya çalıştığı durumlarda kullanılır. Bu şekilde, her iki sigorta şirketi riski paylaşır ve maliyeti dengeler.

3- Hukuksal anlaşmazlıklar: Taraflar arasında bir anlaşmazlık olduğunda, taraflardan biri diğerinin iddiasına bir karşı-iddia sunabilir. Bu, taraflar arasındaki dengeyi sağlamak ve davayı çözmek için kullanılan bir argümandır.

4-Kimyasal reaksiyonlar: Kimyasal tepkimelerde, bir bileşenin başka bir bileşeni tetiklemesi veya etkilemesi anlamında kullanılır. Bir bileşiğin etkisi başka bir reaksiyonu başlatabilir veya hızlandırabilir.

5. Seyahat ve taşımacılık: Uçuşlar veya trenler gibi taşıma sektörlerinde, bir yolcunun bir ulaşım aracına binmeden önce başka bir uçaktan veya trenten inmesi anlamına gelebilir.

Set off teriminin kullanımı, kontekst ve bağlama bağlıdır. Yukarıda verilen örnekler, set off’un bazı tipik kullanım alanlarını göstermektedir, ancak kullanımı daha geniş bir konsepti ifade edebilir.

Setoff Örnek-1- 10 Cümle

 1. The fireworks set off a beautiful display of colors in the night sky. (Havai fişekler gece gökyüzünde güzel bir renk şovu başlattı.)
 2. The alarm clock set off a loud noise, waking me up abruptly. (Alarm saati yüksek bir ses çıkararak beni aniden uyandırdı.)
 3. The car’s smoke alarm set off, indicating a possible fire. (Arabanın duman alarmı ateş tehlikesi olduğunu göstererek ateş alarmını başlattı.)
 4. The chemical reaction set off a chain of events that led to the explosion. (Kimyasal reaksiyon, patlamaya yol açan bir dizi olayı başlattı.)
 5. The rude comment set off an argument between the two friends. (Kaba yorum, iki arkadaş arasında bir tartışmayı başlattı.)
 6. The police siren set off panic among the crowd. (Polis sireni, kalabalık arasında panik yaratmaya başladı.)
 7. The announcement set off a wave of excitement in the audience. (Duyuru, seyirciler arasında heyecan dalgası başlattı.)
 8. The firecrackers set off a festive atmosphere during the New Year celebration. (Patlayan havai fişekler, Yılbaşı kutlamaları sırasında neşeli bir atmosfer oluşturdu.)
 9. The loud applause set off a sense of accomplishment for the performer. (Yüksek alkış, sanatçı için bir başarı hissi yarattı.)
 10. The car alarm set off when someone tried to break into the vehicle. (Araç içine girmeye çalışan biri olduğunda, araba alarmı başladı.)

Setoff Örnek-2- 10 Cümle

 1. The alarm clock set off at 7:00 AM.
  (Alarm saat 7:00’de çaldı.)
 2. The fireworks set off a chain reaction of excitement among the crowd.
  (Havai fişekler, kalabalık arasında bir heyecan zinciri başlattı.)
 3. I accidentally set off the car alarm when I dropped my keys.
  (Araba anahtarlarımı düşürdüğümde kazaen araba alarmını çalıştırdım.)
 4. The loud noise set off a panic in the theater.
  (Yüksek sesli gürültü tiyatroda bir panik yarattı.)
 5. The smoke detector set off when it detected the presence of smoke.
  (Duman dedektörü, dumanın varlığını algıladığında alarm verdi.)
 6. He set off on his journey around the world.
  (Dünya turuna çıkış yaptı.)
 7. The match set off a fire in the forest.
  (Kibrit ormanda bir yangına neden oldu.)
 8. The dog set off after the squirrel, chasing it up the tree.
  (Köpek sincaba doğru koşarak onu ağaca kadar kovaladı.)
 9. The chemical reaction set off a series of explosions.
  (Kimyasal tepkime ardarda patlamalara neden oldu.)
 10. The news of the accident set off a wave of sadness throughout the community.
  (Kazayla ilgili haber toplumda bir hüzün dalgasına neden oldu.)

Setoff Örnek-3- 10 Cümle

 1. We will set off early tomorrow morning. (Yarın sabah erkenden yola çıkacağız.)
 2. They set off on a journey around the world. (Dünya turuna çıktılar.)
 3. The fireworks set off at exactly 9 p.m. (Havai fişekler tam saat 9’da patlatıldı.)
 4. The car alarm set off in the middle of the night and woke up the whole neighborhood. (Araba alarmı gece yarısı çalmış ve tüm mahalleyi uyandırmış.)
 5. She accidentally set off the fire alarm by burning toast in the kitchen. (Mutfakta tostu yakarak yanlışlıkla yangın alarmını çalıştırdı.)
 6. The loud music set off the dog and it started barking loudly. (Yüksek sesle çalan müzik köpeği heyecanlandırdı ve yüksek sesle havlamaya başladı.)
 7. The bad weather may set off delays for the airline flights. (Kötü hava koşulları havayolu uçuşlarındaki gecikmeleri tetikleyebilir.)
 8. The earthquake set off a series of aftershocks. (Deprem art arda artçı sarsıntılara sebep oldu.)
 9. They set off to climb the mountain early in the morning. (Erken saatte dağa tırmanmak için yola çıktılar.)
 10. The protests set off a debate about the government’s policies. (Protestolar hükümetin politikaları hakkında bir tartışma başlattı.)
Set off ile ilgili cümleler
Set off ile ilgili cümleler

Bir cevap yazın