Radar uyarı levhası mesafesi
Spread the love

Radar Cezası yedim. Radar levhası ile radar aracı arasındaki mesafe 200 metre kadardı. Radar uyarı levhası mesafesi nedir? 200 metre olması doğru mu? Bulut Şahin/ Ordu

Radar cezası nedir?

Radar trafik cezası yasal hız limitlerini %10’dan fazla aşmanız durumunda; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 51’den işlem yapılan trafik ceza durumudur.

Kaç Çeşit Radar Cezası Vardır?

Radar cezaları Karayolları Trafik Kanunu madde 51’de düzenlenmiştir. Radar cezası kendi içerisinde 3 (üç) kısma ayrılmaktadır.
1-51/2-A
2-51/2-B
3-51/2-C’dir.

En hafif para cezasına sahip olan radar ceza maddesi 51/2-A’dır.
En yüksek para cezasına sahip olanlar azar ceza maddesi ise 51/2-C’dir.

51/2-A Radar Cezası Nedir?

51/2-A Radar Cezası: Yasal hız limitlerini %10’dan; % 30’a kadar aşmanız durumunda yazılan trafik idari para cezası maddesidir.

51/2-A Radar cezasının 2021 yılı trafik ceza miktarı ise 314 TL’dir.

51/2-A Radar cezasının ceza puanı 10 puandır.

51/2-B Radar Cezası Nedir?

51/2-B Radar cezası: yasal hız limitlerini %30’dan; %50’ye kadar aşmanız durumunda yazılan trafik idari para cezası maddesidir.

51/2-B Radar cezasının 2021 yılındaki trafik idari para ceza tutarı 652 Türk lirasıdır.

51/2-B Radar cezasının trafik ceza puanı 15 puandır.

51/2-C Radar Cezası Nedir?

51/2-C Radar cezası: Yasal hız limitlerini %50 oranından fazla aşmanız durumunda yazılan trafik idari para cezası maddesidir.

51/2-C Radar cezasının 2021 yılı trafik idari yaptırım para cezası tutarı 1339 Türk lirasıdır.

51/2-C Radar cezasının trafik ceza puanı 15 puandır.

Radar cezalarında ceza puanı sadece sürücünün ehliyetine yazılan trafik cezalarında geçerlidir. Araç plakasına yazılan trafik cezalarında ceza puanı uygulanmaz.

Radar Levhasının Konma Mesafesi Nedir?

Radar yapıldığına dair uyarı levhasının konma mesafesi; ne 2918 sayılı Karayolları trafik kanununda, ne trafik yönetmeliğinde, ne trafik denetimlerinde ve trafik kazalarında alınacak önlemler yönetmeliğinde; ne de diğer trafikle ilgili yönetmeliklerde geçmemektedir.

Hatta; radar yapıldığına dair uyarı levhasının konması gerektiği de yukarıdaki kanun ve yönetmeliklerin hiç birisinde geçmemektedir.

Radar yapmakta olan trafik zabıtası radar uyarı levhasını konacağım mesafeyi ve güzergahı Kendisi belirlemektedir. Bu mesafe ise; yolun durumuna göre, 200-250 metre, 500 metre, 700-750 Metre ve daha uzun bir mesafe olabilir.

Bu yazıyı yazdığımız tarih ve saat itibarıyla radar tabelasının konacağı mesafe ile ilgili hiçbir yönetmelik ve kanun bulunmamaktadır. Yine; yukarıda da belirttiğimiz gibi radar uyarı levhasının olacağına dair bir talimat da yoktur.

Sadece; trafik denetimlerinde ve trafik kazalarında alınacak önlemlere ilişkin yönergenin 47. Maddesinde şu şekilde bir ibare geçmektedir: “

Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi

MADDE 47- Degişik 15.09.2014 (1) Trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek amacıyla karayolu güzergahındaki araç, yol, hava ve çevresel unsurlardan kaynaklanabilecek risk faktörü bilgileri, trafik kazalarının neden-sonuç ilişkileri ve yapılan denetim sonuçlarının açıklamasında ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanır. ” Denilmektedir.

Radar Uyarı Levhası Olmadan Yazılan Trafik Cezası İptal Edilir mi?

Radar uyarı levhası konulmadan yapılan radar denetimi usulsüz olarak sayılmakta ve radar uyarı levhası konulmadan yazılan radar cezaları da mahkemelerce iptal edilmektedir.

Yine yukarıda da belirttiğimiz üzere radar levhası konması yönünde ve radar levhasının kaç metre uzağa konacağı yönünde hiç bir hüküm yoktur. Sulh Ceza Mahkemelerin; radar uyarı levhası konulmadan yazılan; radar cezalarını iptal etmesinin yasal dayanağı ise; ” trafik denetimlerinde ve trafik kazalarında alınacak önlemlere ilişkin yönergenin 47. maddesi uyarıncadır.

Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi

MADDE 47- Degişik 15.09.2014 (1) Trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek amacıyla karayolu güzergahındaki araç, yol, hava ve çevresel unsurlardan kaynaklanabilecek risk faktörü bilgileri, trafik kazalarının neden-sonuç ilişkileri ve yapılan denetim sonuçlarının açıklamasında ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanır.

Daha önceleri; Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlara istinaden; görevli Sulh Ceza hakimlikleri; radar uyarı levhasını yol üzerine veya yolun görünür bir kısmına konulmadan, radar uyarı levhası yolun görünür bir yerine bırakılmadan  yazılan radar cezalarını; yukarıdaki madde( 47) hükmüne bağlı olarak iptal etmektedir.

Devlet; vatandaşına tuzak kuramaz. Devlet; vatandaşın hata yapmasını bekleyemez. Bu nedenle; gizli yapılan radar uygulamaları usulsüz bulunmakta ve yetkili mahkemelerce iptal edilmektedir.

Radar uyarı levhası mesafesi
Radar uyarı levhası mesafesi

Bir cevap yazın