Radar Tabelası Koyma Zorunluluğu Yasası

Radar tabelası koyma zorunluluğu yasası nedir? Radar cezası yedim. Giresun Atatürk Bulvarında 70 km hizla gitmişim ve aracım kamyonet olduğu için 652 TL trafik cezası yemişim. Atatürk Bulvarında radar levhası yoktu. Ne yapmam gerekir. Ahmet Çepni/ Giresun.

Radar Cezası Nedir?

Radar Cezası: Yasal hız limitlerini %10’dan fazla aşmanız sonucu; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51. Maddesi uyarınca; yasal hız limitlerini aşma yüzdenize ( %) göre( %10-30, %30-50 ve %50’den fazla ) düzenlenen trafik cezasıdır.

Kaç Çeşit Radar Cezası Vardır?

Radar cezaları kendi aralarında (3) üçe ayrılır. 3 çeşit radar cezası mevcuttur.

1- Yasal hız limitlerini %10’dan %30’a kadar aşma: KTK madde 51/2-A’dır. 51/2-A’nın 2021 yılındaki trafik ceza miktarı ise; 314.00 Türk Lirasıdır.

51/2-A’nın Trafik ceza puanı 10 puandır.

2- Yasal hız limitlerini %30’dan %50’ye kadar aşma: KTK madde 51/2-B’dir. 51/2-B’nin 2021 yılındaki trafik ceza miktarı ise; 652.00 Türk Lirasıdır.

51/2-B’nin Trafik ceza puanı 15 puandır.

3- Yasal hız limitlerini; %50’den fazla kadar aşma: KTK madde 51/2-C’dir. 51/2-C’nin 2021 yılındaki trafik ceza miktarı ise; 1339.00 Türk Lirasıdır.

51/2-C’nin Trafik ceza puanı 15 puandır.

Polis Radar Tabelası Koymak Zorunda mı?

Görevli trafik polisleri Jandarma trafik gibi trafik denetimi ile görevli personeller radar uygularken radar tabelası koymak zorunda değildirler. Fakat; radar tabelası koymadan yapılan denetimlerde yazılan hız ihlali trafik cezaları; görevli mahkemelerce iptal edildiğinden; radar tabelası koyma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca; radar tabela koyma kanunu veya radar yasası diye bir şey de yoktur.

Yargıtay içtihatlarına göre; ” Devlet vatandaşına tuzak kuramaz.” Denilmektedir. Yargıtay’ın vermiş olduğu bu karara istinaden; radar denetimlerinde mutlaka radar tabelası koyma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Radar tabelası konmadan yazılan radar cezaları mahkemelerce iptal edilmektedir. Yargıtayın vermiş olduğu bu karara istinaden; devlet, vatandaşına tuzak kuramaz ve vatandaşın hata yapmasını bekleyemez denilmekte ve radar tabelası konmadan yazılan trafik cezaları mahkemelerce iptal edilmektedir.


Yargıtay’ın bu kararına rağmen; ne trafik kanununda ne de trafik yönetmeliğinde; Radar denetimleri uygulanırken; radar tabelası mutlaka konulmalıdır veya radar tabelası konmalıdır şeklinde herhangi bir ibare mevcut değildir.

Radar tabelası olmadan yazılan tüm trafik cezaları iptal edildiği için; görevli trafik zabıtas;ı radar uygularken, kadar tabelasını koymak zorunda kalmıştır.

Hangi Radar Cezaları İptal Edilebilir?

Radar cezalarının kesin iptali diye bir durum söz konusu olmayabilir. Fakat; aşağıda sayacağımız radar cezalarının iptal olma ihtimali çok yüksektir.

1- Radar yapıldığına dair uyarı levhasının olmadığı radar cezaları

2- Radar yapılan yola ait; azami hız limiti levhası olmadan yazılan radar cezaları.

3- Radar ceza makbuzunda aracın plakasının yazılmadığı radar cezaları.

4- Radar cezasında; hız ihlal saatinin ve hız ihlal tarihinin yazılmadığı radar cezaları.

5- Hatalı bir şekilde girilen plaka, yanlış plakaya yazılan radar cezaları

6- Ceza makbuzunda; ceza yazan memurun imzasının bulunmadığı radar cezaları

7- Radar cezasında; kural ihlalinin yapıldığı yerin, adresin, konumun belirtilmeyen radar cezaları

Radar Cezalarını Nasıl İptal Ettiririm?

Adınıza yazılan radar cezalarına itiraz için; bulunduğunuz yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine giderek; radar cezası iptal davası açarak; radar cezasını iptal ettirme şansını yakalayabilirsiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; radar güzergahında radar yapıldığına dair uyarı levhası yoksa; adınıza yazılan radar cezası mahkeme tarafından iptal edilir.

Radar tabelası mevcutsa; adınıza veya araç plâkanız yazılan trafik cezası mahkeme hakiminin kanaatine göre; iptal edilebilir veya iptal edilmeyebilir. Son söz; herzaman mahkeme hakiminindir.

Sulh ceza hakimliğine radar cezası iptal davası açarken; aşağıda saymış olduğumuz evrakları da; radar hız cezası iptal davası açma aşamasında yanınızda götürmeniz ve mahkemeye bu evrakları sunmanız gerekir.

1- Radar trafik ceza makbuzu

2- Radar trafik cezası tebligat zarfı ( adrese teslim cezalarda )

3- Kimlik fotokopisi

4- Ehliyet fotokopisi

5- Araç ruhsat fotokopisi

6- Radar trafik cezası iptal dilekçesi

Sulh Ceza Hakimliğine; radar cezası iptal davası açmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde radar cezası iptal davası açabilirsiniz.

Radar Tabelası Koyma Zorunluluğu Yasası
Radar Tabelası Koyma Zorunluluğu Yasası

Bir cevap yazın