Put off ile ilgili cümleler İngilizce – Türkçe

GEZİ REHBERİ

Put off Nedir ?

“Put off” bir idiom olarak kullanıldığında, bir şeyi ertelemek veya geciktirmek anlamına gelir. Bu ifade, bir görevi, bir etkinliği veya bir kararı sürekli olarak başka bir zamana veya tarihe ertelemek için kullanılır.

Örneğin, bir projeyi ertelemek, bir randevuyu ertelemek veya bir işi son güne bırakmak gibi durumlar “put off” ifadesiyle ifade edilebilir.

Put off ile ilgili cümleler İngilizce – Türkçe

I can’t put off doing my homework any longer. – Artık ödevimi daha fazla erteleyemem.

We had to put off the meeting due to a scheduling conflict. – Planlama çakışması nedeniyle toplantıyı ertelemek zorunda kaldık.

They decided to put off their vacation until next year. – Tatillerini önümüzdeki yıla kadar ertelemeye karar verdiler.

I need to put off buying a new car until I save enough money. – Yeterli para biriktirene kadar yeni bir araba almayı ertelemem gerekiyor.

The concert was put off because of bad weather. – Konser kötü hava nedeniyle ertelendi.

He always puts off making decisions until the last minute. – O her zaman kararları son dakikaya kadar ertelemeyi tercih eder.

Don’t put off studying for the exam. – Sınav için çalışmayı ertelemeyin.

The repair work on the house cannot be put off any longer. – Evdeki onarımlar daha fazla ertelenemez.

She promised to call me, but keeps putting it off. – Bana arayacağına söz verdi, ama sürekli ertelemeye devam ediyor.

Let’s put off discussing this matter until we have more information. – Bu konuyu daha fazla bilgiye sahip olana kadar erteleyelim.

I always put off cleaning my room until the last minute. – Odamı temizlemeyi her zaman son dakikaya kadar erteliyorum.

Don’t put off making a decision. – Bir karar vermeyi ertelemeyin.

She put off starting her diet until next week. – Diyetine önümüzdeki hafta başlamayı erteledi.

We decided to put off our trip due to unforeseen circumstances. – Beklenmedik durumlar nedeniyle seyahatimizi ertelemeye karar verdik.

He always puts off doing his homework until the night before it’s due. – O, ödevini son teslim tarihinden bir gece öncesine kadar ertelemeyi her zaman yapar.

The meeting was put off because the key people were not available. – Önemli kişiler uygun olmadığı için toplantı ertelendi.

I keep putting off going to the dentist because I’m afraid of the pain. – Ağrıdan korktuğum için dişçiye gitmeyi sürekli erteliyorum.

We can’t put off paying the bills any longer. – Faturaları daha fazla erteleyemeyiz.

My boss always puts off giving me feedback on my work. – Patronum her zaman işim hakkında geri bildirim vermeyi erteleye gelir.

Let’s put off the movie night until next weekend when everyone is available. – Herkesin uygun olduğu bir sonraki hafta sonuna kadar film gecesini erteleyelim.

She put off doing her laundry until she ran out of clean clothes. – Temiz kıyafetleri bitene kadar çamaşırları erteledi.

They decided to put off their wedding due to financial difficulties. – Finansal zorluklar nedeniyle düğünlerini ertelemeye karar verdiler.

He always puts off going to the gym and ends up skipping workouts. – Her zaman spor salonuna gitmeyi erteleyip antrenmanları atlar.

We had to put off our trip to Paris because of the pandemic. – Salgın nedeniyle Paris’e olan seyahatimizi ertelemek zorunda kaldık.

Don’t put off apologizing to your friend, it’s important to make amends. – Arkadaşına özür dilemeyi ertelemeyin, barışmak önemlidir.

The students kept putting off studying for the exam and ended up failing. – Öğrenciler sınav için ders çalışmayı sürekli erteledi ve başarısız oldular.

She always puts off cleaning her room until it becomes a complete mess. – Oda temizliğini her zaman erteleyip, tam bir dağınık haline gelene kadar bekler.

The company decided to put off the product launch to improve its features. – Şirket, ürün lansmanını özelliklerini iyileştirmek için ertelemeye karar verdi.

He kept putting off asking his boss for a raise, but eventually gathered the courage to do it. – Patronundan zam istemeyi sürekli erteledi, ama sonunda cesaretini topladı.

The deadline for the project is approaching, so we can’t afford to put off any more tasks. – Projenin son teslim tarihi yaklaşıyor, bu yüzden başka görevleri ertelemek var.

Put off ile ilgili cümleler İngilizce - Türkçe
Put off ile ilgili cümleler İngilizce – Türkçe

Bir cevap yazın