Kod 29 Nedir ?
TREND KONU

Kod 29 Nedir ? Kod29 İş Feshi

Kod 29 Ne Anlama Geliyor?

Çalıştığınız iş yeri; iş akdinize Kod 29 ile son verdiyse; bu kod29’un ne anlama geldiğini ve diğer iş akdi kodlarını medyafatih.com olarak yayımlıyoruz.

Kod29: 29 kodu; SGK iş kodlarına göre şu anlama gelmektedir. “ İŞ VEREN TARAFINDAN; İŞÇİNİN İYİ NİYET VE AHLAK KURALLARINA AYKIRI DAVRANMASI ” nedeniyle; iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

Malesefki; kod29 ile işine son verilen işçilerin; tekrardan SGK’lı bir iş bulması çok zora girmektedir. Çünkü; bu kodu gören iş yeri sahipleri; bu işçiyi; işe almamaktadırlar.

Ahlaksız olan ve iyi bir niyete sahip olmayan bir insanı; kimse yanında çalıştırmak istemez. Bu nedenle; kod29 çok olumsuz bir iş fehis nedenidir. Işçinin tekrardan iş bulabilmesi için; kod29 ‘ile işine son verilmemelidir. İş verenleri; daha vicdanlı ve düşünceli olmaya çağırıyoruz.

İŞE SON VERME KODLARI

Kod 1: Deneme süreli iş sözleşmesinin İşverence fesedilmesidir.

Kod 2: Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından fesedilmesidir.

Kod 3: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi; yani istifa edilmesidir.

Kod 4: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshedilmesidir.

Kod 5: Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesidir.

Kod 8: Emeklilik  yaşlılık veya toptan ödeme nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

Kod 9: Malulen emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

Kod 10: Ölüm nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesidir.

Kod 11 : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesidir.

Kod 12: Askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.
Kod 13 : Kadın işçinin evlenmesi nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

Kod 14 : Emeklilik dışında diğer şartların tamamlanması nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

Kod 15: Toplu işçi çıkarma nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

Kod 16 : Sözleşme sona ermeden; sigortalı işçinin aynı işyerine ait diğer işyerine nakli ile iş sözleşmesinin sona ermesidir.

Kod 17: İşyerinin kapanması nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

Kod 18: İşin sona ermesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesidir.

Kod 19 : Mevsim bitimi ( iş akdinin askıya alınması halinde kullanılmaktadır. İş tekrar başlamayacaksa; 4 nolu kod kullanarak işçinin sözleşmesi fesh edilir. )

Kod 20: kampanya bitimi i ( iş akdinin askıya alınması halinde kullanılmaktadır. İş tekrar başlamayacaksa; 4 nolu kod kullanarak işçinin sözleşmesi fesh edilir. )

Kod 21: Statü değişikliği nedeniyle iş akdinin sona erdirilmesidir.

Kod 22 : Diğer nedenler nedeniyle iş akdinin sona erdirilmesidir.

Kod 23: İşçi tarafından iş akdinin zorunlu nedenlerle fesedilmesidir.

Kod 24: İşçi tarafından iş akdinin sağlık nedeni ile fesih edilmesidir.

Kod 25: İşçi tarafından; işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranması nedeniyle iş akdinin sona erdirilmesidir.

Kod 26: Disiplin Kurulu kararıyla iş akdinin feshedilmesidir.

Kod 27 : İşveren tarafından tutukluluk nedeni ile veya zorunlu nedenlerle iş akdinin feshedilmesidir.

Kod 28 : İşveren tarafından iş akdinin sağlık nedeniyle Fesih edilmesidir.

Kod 29: İşveren tarafından işçinin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması nedeniyle iş akdinin sona erdirilmesidir.

Kod 30: Vize suresinin bitimi ( iş akdinin askıya alınması nedeniyle kullanılır. İş tekrar başlamayacak sa 4 nolu kod kullanılır. )

Kod 31 : Borçlar kanunu, Sendikalar kanunu, grev ve lokavt kanunu kapsamında; kendi istek ve kusuru dışında iş akdinin sona erdirilmesidir.

Kod 32: 4046 sayılı kanunun 21.Maddesine göre özelleştirme kapsamında; iş akdinin sona erdirilmesidir.

Kod 33: Gazeteci tarafından sözleşmenin feshedilmesidir.

Kod 34 : iş yerinin devredilmesi, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

Kod 37: KHK ile kamu görevinden çıkarma nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir.

Kod 38: Doğum nedeniyle işten ayrılmadır.

Kod 39 : 696 Sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçiş.

Kod 40 : 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi nedeniyle çıkıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkarılma kod listesi Yukarıdaki şekildedir .

Kaynak : SGK

Kod 29 Nedir ?
Kod 29 Nedir ?

kod 29 ne demek,
kod 29 nedir,
kod 29 itiraz,
kod29 maddeleri,
29kod açılımı,

kod29 isten ayrilis,
29kod ile işten ayrılma

Bir cevap yazın