KELTLERİN ANADOLU GEÇMİŞİ

KELTLER’İN ANADOLU GEÇMİŞİ

KELTLER

KELTLER- Kelt yüksek rahipleri Duriyidlerin tuttuğu anallara (tarihi kayıtlar) göre Orta asya orjinli olan halk M.Ö 6. yüzyılda Avrupa’ya ulaşıp bu kıtanın batı bölgelerine kadar ilerler, bu bölgede yüzyillarca varlığını sürdüren Bu halk daha sonra Avrupa’nın birçok bölgesine yayılır o dönemler Frigya diye nitelendirilen Anadolu’ya kadar gelip burada Galatai (Galatlar) adında bir devlet ve medeniyet kurar.

Keltler ve Yayılma Alanları

İlginç olan şimdiye kadar tarihte Türk adının ilk geçtiği metinler olarak M.S 7.yy daki Kültigin anıtları ve Çin kaynakları gösterilirken Galatların yerleştiği kabaca günümüz iç anadolu bölgesine geldikleri Galler bölgesisindeki yaşadıkları yerin adı olarak Türkiye deyip başkent olarak Ancyra (Ankara) yı kurmuştur.

KELTLERİN ANADOLU GEÇMİŞİ
KELTLERİN ANADOLU GEÇMİŞİ

Bir cevap yazın: