Kayıp Araç Trafikten Nasıl Düşürülür

Kayıp Araç Trafikten Nasıl Düşürülür?

Kayıp Araç Trafikten Nasıl Düşürülür Sorusu.

Kayıp Araç Trafikten Nasıl Düşürülür- 2018 model Ford Focus aracım 2020’nin Eylül ayında çalındı ve bu araçtan haber hâla haber yok.

Araca vergi yansımaması ve diğer sorumluluklardan kaçınmak için ne yapmalıyım? Teşekkürler… Hayri Vanlı/ Diyarbakır

Kayıp ve çalınan araçlar hakkında merak ettiklerinizi bir trafik sitesi olan medyafatih.com’da bulacaksınız. Arabanızın, kamyonetinizin, motosiklet ve tüm motorlu aracınızın çalınması, kaybolması hâlinde ilk yapmanız gereken konu, bir polis merkezine giderek, bu kaybolma/ Çalınma konusunu şikayetçi olarak bildirmeniz gerekir.

Aracınızın çalındığını/kaybolduğunu EGM’ye bildirdikten sonra, Polis merkezindeki işiniz bitmiştir. Polis merkezi; aracınızın durumunu araştırır ve konuyu hırsızlık bürosuna iletir.

Oto hırsızlık ekipleri asayiş şube müdürlüğüne bağlı, sivil kıyafetle ve profesyonelce çalışan bir birimdir. Oto hırsızlık, çalınan araçla ilgili araştırmalarını yapar ve sonuca göre size ulaşırlar.

Aracınızın 30 gün içerisinde bulunmaması hâlinde; aracınıza vergi yansımaması için, bulunduğunuz yerdeki EGM trafik tescil şube müdürlügüne giderek aracın tescil kaydını sildirmeniz gerekir.

Tescil Kaydını Sildirmek İçin Gerekli Evraklar

1- Aracınızın durumunu ve isteğinizini kısaca anlatan bir dilekçe.

2- Egm’den aracın çalındığına dair resmi belge.

Not: Araç tescil kaydının silinmesi için mürâcat esnasında araç sahibinin başvurması veya kanuni temsilcisinin, vekalet vermiş oldugu kişinin başvurmuş olması gerekir.

Trafik Yönetmeliği madde 43 çalınan/kaybolan araçlarla ilgi olarak, tescil kayıtlarının silinmesini şu şekilde düzenlemiştir.

TRAFİK YÖNETMELİĞİ MADDE 43

” Çalınan araçlar hakkında yapılacak işlemler (5)

MADDE 43 – (Değişik:RG-1/5/2010-27568)

(Değişik fıkra:RG-17/4/2015-29329) Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, aracın bilgi sistemindeki tescil kayıtlarına çalındığına dair ilgili birimlerce konulmuş ibarenin bulunması ve çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat edilebilir.

Müracaat sırasında, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi ile savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belge alınır.

Aracın bilgisayar kayıtlarına ve tescil dosyasına “çalınmıştır” kaydı düşülerek tescil kaydı silinir. Araç tescil belgesi üzerine işlem tarihi ile birlikte “çalınmıştır” şerhi düşülür ve belge araç sahibine iade edilir.

Aracın motorlu araç trafik belgesi ile müracaat sırasında ibraz edilen belgeler araç dosyasında muhafaza edilir.

Aracın tescil kaydının çalıntı tarihi itibariyle silindiği Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde, yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Çalıntı Araç Plaka Düşürücü Süre

(Ek fıkra:RG-21/3/2012-28240) Tescil kaydı silinen araçlar, çalıntı tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-13/4/2016-29683) 10 yıl süreyle araç tescil bilgisayar sisteminde plaka ve çalıntı kaydı ile birlikte muhafaza edilir.

Bu süre sonunda bulunamayan araçların bilgisayar plaka kayıtlarının düşüm işlemi yapılır ve durum Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Bu araçların çalıntı bilgisi şase ve motor numarası üzerinden takip edilerek boşa çıkan plakalar, diğer araçlara tescil plakası olarak verilebilir.

Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir.

(Değişik fıkra:RG-17/4/2015-29329) Çalınan araçların bulunması ve aracın bilgi sistemindeki tescil kayıtlarında bulunan çalıntı ibaresinin ilgili birimlerce kaldırılmış olması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır.

Araç muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırıldıktan sonra aracın tescil dosyası ve bilgisayardaki tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme yapılır.

Araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesi tanzim edilir, durum Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Aracın çalınmasına veya bulunmasına ilişkin işlemlerin aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşu dışında yapılması halinde, buna ilişkin dilekçe ile diğer belgelerin tasdikli birer sureti ve motorlu araç trafik belgesi dosyasına konulmak üzere aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilir.” denilmektedir.

Çalınan veya kaybolan araçlarla ilgili yapmanız gerekenleri özetleyecek olursak


Öncelikle, aracın çalındığı ya da kaybolduğu gün, Polis Merkezi Amirliği’ne giderek aracım çalındı veya kayboldu başvurusunu yapmanız gerekir.

Başvurunuzun yapıldığı tarihten başlayarak; 30 gün sonra aracın tescil kayıtlarını sildirmeniz için, araca herhangi bir vergi yansımaması için, bulunduğunuz yerdeki trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne gitmeniz gerekecektir.

Aracın tescil kaydını sildirmeniz için gerekli olan evraklar ise; araç sahibinin konuyu anlatan dilekçesi ve aracın çalındığına, kaybolduğuna dair emniyet Müdürlüğü’nden alınan resmi belge ile başvurmanız yeterlidir.

Araç tescil kaydını sildirmeye yetkili olan kişiler ise; aracın sahibi, araç sahibinin kanuni temsilcisi ve araç sahibinin vekalet vermiş olduğu kişilerdir.

Bu kişiler haricinde; herhangi başka bir kişi aracın tescil kaydını sildirme başvurusu yapamaz.

Araç tescil kaydı sildirilmesi için beklenilmesi gereken en az süre; aracın çalındığı, kaybolduğu tarihten itibaren 30 gündür. 30 gün sonra araç tescil sildirme işlemini yapabilirsiniz.

Aracın çalındığı tarihten itibaren 30 gün beklenilmesi ve 30 günün sonunda araç tescil kaydının sildirilmesi için başvuru yapılması gerekir. 30 günden önce yapılan başvurular değerlendirilmez, kabul edilmez.

Çalınan kaybolan araçların plakalarının boşa çıkması, yani bu araçların tescil kayıtlarının tamamen silinmesi için gereken yasal süre ise; aracın çalındığı, aracın kaybolduğu tarihten itibaren; 10 yıldır.

10 yıl içerisinde bulunamayan, bu araçların tescil kayıtları, sistem üzerinden tamamen silinir ve çalınmış olan bu araçların plakaları boşa çıkar.

Medya fatih.com web sitemizi ziyaret ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz ve hayırlı bir ömür geçirmenizi Cenab-ı Hak’tan dileriz.

Kayıp Araç Trafikten Nasıl Düşürülür
Kayıp Araç Trafikten Nasıl Düşürülür

Bir cevap yazın: