İzinsiz Yük İndirme Trafik Cezası 2020

İzinsiz Yük İndirme Trafik Cezası 2020

İzinsiz Yük İndirme Trafik Cezası Yaptırımları


Halil Arakçalı: Karayolunda İzinsiz Yük İndirme Trafik Cezası Nedir? Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden izin almadan; yolda çalışma yapsak, karayolunda yükleme yapsam veya eşya indirsem ne gibi yaptırımlarla karşılaşırız ?


Medya Fatih Cevap:Mrb Halil Bey, Karayolunda yetkili Kolumdan izin almadan büyük indirme yolda çalışma yapmaya trafiği aksatmayacak şekilde yolu kapatma veya yol üzerinde yapmış olduğunuz çalışma sonucunda; yol üzerindeki araçlara zarar verme gibi olaylarda; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 13’den trafik cezası yazılır.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 13′ e göre 2020 yılındaki ceza miktarı 598 Türk Lirasıdır.

Yolda izinsiz çalışma yapma trafik cezasını; trafik cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde öderseniz; trafik cezası 1/4 oranında indirime gidecektir ve 598.00 Türk lirası olan bu Ceza; 448.50 Türk lirasına düşecektir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 13 trafik cezası bu kurala uymayan kişilere yazılır.

KTK madde 13’ün 2020 ceza puanı sıfırdır
Bu cezanın ceza puanı bulunmamaktadır.

Yola verilen zararlar veya diğer araçlara verilen zararlar varsa; yetkili kurum tarafından; zarar veren kişiye bu masraflar rücu ettirilir.

?Trafik cezalarında erken ödeme indirimi süresi ceza’nın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Ceza’nın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödenmeyen trafik cezalarına aylık %5 yasal faiz işletilir.

İzinsiz Yük İndirme Trafik Cezası
İzinsiz Yük İndirme Trafik Cezası

Bir cevap yazın