İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı


İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı Rahatsızlığı Neden?

İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı Rahatsızlığı Neden?


CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun; Aselsan ve Türk havacılık ve uzay Sanayi milli şirketlerinde Tarık antlaşma oldu Aselsan ve Türk havacılık ve uzay Sanayi milli şirketlerinin yönetim kadrosunun neredeyse tamamının Hayra Davet Vakfı kurucularından oluştuğu iddiasıyla; gazetecilere demeç verdi.Aselsan ve Türk havacılık ve uzay Sanayi şirketleri Dindar insanların alınmasına tepki gösteren CHP ilhami Özcan Aygun; aynı şirketlere; beynamaz, alkolik kişiler ve CHP’li kişiler alınsaydı aynı tepkiyi verecek miydi?

İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı-
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı Rahatsızlığı Neden?


Cevabınız Tabii ki de hayır olacaktı. Çünkü Amaç üzüm yemek değil; bağcıyı dövmek olduğu için; CHP’li İlhami Özcan Aygün; bu konuda AK Partili olması ve dini boyuttaki insanların olması dolayısıyla rahatsızlığını göstermiştir.


Hayra Davet Vakfı Nedir?


Hayra Davet Vakfı Türkiye’nin gelişimine katkı sağlamak için 7 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.


Hayra Davet Vakfı Amacı:


Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın; bilimsel, ileri düzeyde, gelişmiş, refah seviyesi yüksek, kültürlü, dini yönden bilinçli, eğitimli, insanlarımızın tüm yönleriyle donanımlı olmasını isteyen; bunun için emek ve para harcayan faydalı bir kuruluşumuzdur.

Hayra Davet Vakfı kurucu simgesi; Muhammed Emin Er Hoca Efendidir.

İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı-
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı Rahatsızlığı Neden?


Muhammed Emin Er Kimdir?


Muhammed Emin Er Hoca Efendi; Türk toplumuna dini yönden ve bilimsel yönden çok emekleri geçmiş; faydalı zâtlardan bir tanesidir. İşte Muhammed Emin Er Hoca Efendi’nin özgeçmişi ve topluma fayda sağladığı ve sağlamakta olduğu eserleri.

” Muhammed Emin Er
(1914-2013)


Muhammed Emin Er Hocaefendi, Zülfügül lakabını taşıyan Hacı Zülfikâr‘ın oğlu olup, milâdî 1914, hicrî 1332 tarihinde, Birinci Dünya Savaşı başlangıcında Diyarbakır’ın Çermik kazasının Külüyan (yeni ismi Kalaş)köyünde doğdu. Henüz dört-beş yaşlarındayken annesi Havva Hanım vefat etti.

İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı-
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı Rahatsızlığı Neden?


İlim tahsiline başladığında 25 yaşında idi. Memleketinde İslamî eğitimde takip edilen usûl gereği Sarf ilmini öğrenerek tahsile başladı. Sonra Nahv, Mantık, Vad, İsti’âre, Edebü’l-bahs ve’l-münâzara, Beyân, Meâ’nî, Bedi’, Usûlu’d-din, Usulu’l-fıkıh ve Kelâm ilimlerini tahsil etti.

Bir yandan medresede okutulan bu on iki ilmi öğrenirken, diğer yandan Fıkıh, Tefsir, Ferâiz, Tecvid gibi diğer ilimleri de öğrendi. Kendisinden bu ilimleri birçok talebe okudu.Muhammed Emin Er Hocaefendi, 27 Haziran 2013 tarihinde 104 yaşında Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.


ESERLERİ:


TÜRKÇE: Dinin Temelleri (1998), Fetvalar – Akide Kelam ve Fıkhi Meselelere Dair(2005), Allah Katında Din – İman, İslam, İhsan, Takva ve Tezkiye (2005), İslam’a Giriş – Kurtuluşa Giden Yol (Cep Boy, 2006), Din Güzel Ahlaktır (2011), Fıkh-ı Batın – Kalp temizliğinin Esasları (2011).

İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı-
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı Rahatsızlığı Neden?


ARAPÇA: Teshîl’ül-Merâm fi Beyâni’n-Nisâbi ve’l-Fıtrati ve’l-Keffâreti bi’l-Gırâm, el-Huccetü’d-Dâmiğa alâ men Yeca’lü Talâka’s-Selâsi Vâhide, Feydu’l-İlâh fi’d-Dini’l-Mardiyye ‘İndellâh, Hulâsatu’l-Merâm fî Hukûki’l-İslâm, Tenbihu’l-Fâtın ‘ala’l-Fıkhi’l-Bâtın, el-Gâyetu’l-Kusvâ Fi’s-Saâdeti’l-Uzmâ, el-‘Irfan fî Gâyeti’l-Kemâli li’l-İnsân, Nasru’l-Eimme fi Hükmi Te’allümi’l-Ulûm’il-Muhtelife, Hasru’l-Mâkûlât fi Re’yi’l-Felâsife fî Asli’l-Kâinât, el-Fetâvâ’l-Kulyâniyye fi’l-Mühimmâti’d-Diniyye, el-Mesâilü’l-‘Adîde alâ Tertîbi’l-Hurûfi’l-Mucceme, el-Kavlu’s-Savâb fi Zebâihi Ehli’l-Kitâb,

Leftetü’t-Tarf fi Ebvâb-i‘İlmi’s-Sarf, Evcezu’n-Nukûl fi Istılah-ı Hadîsi’r-Rasûl, Risâle fi’l-Luhûm ve’l-Ecbân el-Müstevrede, Risâle fi’l-Ferâiz, Risâle fi’l-‘Akide, Risâle fi’l-Kebâir, Risâle fi’l-Vasâyâ


İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı Rahatsızlığı Neden?

İlginizi Çekebilir: Merdan Yanardağ’ın Muharrem İnce açıklaması

(Bir kısmı Feydu’l-İlâh adlı eserde de zikredilmiştir.), Mektûbât ‘Adide ila’l-Eşhâsi’l-Muhtelife, Menhecu’n-Necât ‘ani’l-Hasâr ile’l-fevzi bi’d-Dâri’l-Karâr, el-I’tısâm fî enne’d-Dîne ‘Inde’llahi’l-İslâm, el-Ğâyetü’l-Kusvâ fi‘s-Seâdeti‘l-Uzmâ, Yâ Sâilen ‘an Akvami‘t-Turuki ve Esmâhâ, Huz Cevaben ‘an Zalike Şâfiyen bi İznillah”

İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı-
İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı Rahatsızlığı Neden?

Kaynak: http://hayradavetvakfi.org.tr/muhammed-emin-er/


Haberimiz kayıtlara” İlhami Özcan Aygun Hayra Davet Vakfı” olarak geçmiştir.
Hayra Davet Vakfı’na laf söyleyen CHP li İlhami Özcan Aygun, CHP kişilere de aynı tepkiyi gösterecek miydi?


Etiketler: CHP’li Aygün Aselsan ,CHP’li aygün’den aselsan rahatsızlığı, İlhami Özcan Aygun Aselsan, Hayra Davet Vakfı, Muhammed Emin Er , Evet Türk havacılık Sanayi İlhami Özcan,

Bir cevap yazın