Hız sınırını aşmak asli kusur mudur?

18/10/2021 Yazarı Medya Fatih Com 0
Hız sınırını aşmak asli kusur mudur?
Lütfen Paylaşalım :)

Yasal hız limitlerini asarak trafik kazasına karışmam halinde; trafik kazasında Asli Kusurlu sayılacağım yönünde yazılar okudum. Hız sınırını aşmak asli kusur mudur? Yoksa; hız sınırlarını asmak asli kusur degil midir? Hasan Yanar / Gaziantep

Hız sınırlarını asarak; trafik kazasına karışmanız hâlinde; bu trafik kazasında asli kusurlu mu sayılırsınız; tali kusurlu mu sayılırsınız; yoksa hiç kusurunuzun olmadan bu kazada haklı mı sayılırsınız? Hız ihlalleri ile ilgili olarak merak ettiğiniz tüm soruların ve cevabını bu yazımızda bulacaksınız.

YASAL HIZ LİMİTİNİ AŞTIM VE TRAFİK KAZASI YAPTIM ASLİ KUSURLU OLUR MUYUM?

Yasal hız limitlerini asarak; maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazasına karışmanız halinde; bu trafik kazasında Asli Kusurlu sayılmazsınız. Sadece yasal hız limitlerini aşmanız nedeniyle; trafik kazasında asli kusurlu olmazsınız. Hız limitlerini aşmanız ASLİ KUSUR DEĞİLDİR.

Bir trafik kazasında; asli kusurlu sayılmanız için; aşagıdaki trafik kural ihlalinin en az 1 tanesinin işlenmiş olması gerekir. Asli kusur sayılan haller; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 84’de ve Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 157’de belirtilmiştir.

TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

Trafik kazalarında asli kusur sayılan kural ihlalleri şunlardır:

KTK MADDE 84:

Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller:

Araç sürücüleri trafik kazalarında;

a) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,

b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,

c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,

d) Arkadan çarpma,

e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme,

f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,

g) Şeride tecavüz etme,

h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,

i) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,

j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama,

k) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,

l) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpma,

Hallerinde bu kural ihlallerini yapan araç sürücüleri asli kusurlu sayılırlar.

Ancak, kazada bu hareketlerden herhangi biri,kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası tarafından yapılmış veya kaza bu hareketler dışında kurallarla, yasaklamalara, kısıtlamalara ve talimatlara uyulmaması nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kullananlar için kusur oranı yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir.

TRAFİK YÖNETMELİĞİ MADDE 157:

Trafik Kazalarında Asli Kusur Sayılan Haller ve Sürücü Kusurlarının Tespiti

MADDE 157 – (Değişik:RG-21/3/2012-28240)

Araç sürücülerinin trafik kazalarında asli kusurlu sayılacakları haller ile kusur durumlarının tespitine dair usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir.

a) Asli kusur sayılan haller

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,

2) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,

3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,

4) Arkadan çarpma,

5) Geçme yasağı olan yerlerden geçme,

6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,

7) Şeride tecavüz etme,

8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,

9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,

10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,

11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,

12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.

Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar. Ancak, sürücülerin veya yayaların kural dışı hareketleri veya taşıtların teknik arızaları bir başka sürücüyü tehlikeye düşürmüş ve bu sürücü, oluşması muhtemel bir kazayı önlemek, can ve mal güvenliğini korumak amacı ile Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü temel kurallardan birini ihlal etmeye mecbur kalmış ve bütün tedbirlere rağmen bir kazaya neden olmuşsa, asli kusurlu sayılamaz.

b) Sürücü kusurlarının tespiti

Adli mevzuat ve yargılama hükümleri saklı kalmak üzere, trafik kazalarına karışanların kusur durumları; 2918 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen kurallar, şartlar, hak ve yükümlülükler ile asli kusur sayılan haller dikkate alınarak belirlenir.

Kaza mahallinde yapılan incelemeler sonunda tespit edilen iz ve delillere ilave olarak kazaya karışanların olay hakkındaki ifadeleri ile varsa tanık ifadeleri de kusur durumunun tespitinde dikkate alınır.

Yasal hız limitlerini asmak ve bu sekilde kaza yapmak; Asli kusur sayılmaz.

Hız sınırını aşmak asli kusur mudur?
Hız sınırını aşmak asli kusur mudur?


Lütfen Paylaşalım :)