Harran Üniversitesi Müdür Seçilme 2019

TREND KONU

Harran Üniversitesi Müdür Seçilme,Harran Üniversitesi Müdür Seçilme Biçimi,Harran Üniversitesi Müdür Seçilme Şekli,Harran Üniversitesi Müdür Seçilme Süresi,


HARRAN ÜNIVERSITESINDE REKTÖR TARAFINDAN; MÜDÜR ATAMA YETKİSİ DEĞİŞTİ.


19 Eylül 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30893

YÖNETMELİK


Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Harran Üniversitesi Müdür Seçilme
Harran Üniversitesi Müdür Seçilme

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.


(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri yerine vekalet eder.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.


(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi: 14/4/2011


Sayısı: 27905

Sitemize Soracak Olduğunuz Soruları: [email protected] adresine gönderiniz veya yazının altında bulunan yorum bırak bölümünden soru sorabilirsiniz

Soru Sorun: Medya Fatih Sitemize  Trafik Konusu İle Soru Sorabilirsiniz ve Maksimum 24 saat İçerisinde Cevap Verilir.

İlginizi Çekebilir: 39/2 Trafik Cezası Ne Cezasıdır? 

Bir cevap yazın