Get Over İle İlgili Cümleler İngilizce ve Türkçe

Get Over İle İlgili Cümleler

İNGİLİZCE İÇERİKLER

Get Over İle İlgili Cümleler İngilizce ve Türkçe

Get Over İle İlgili Cümleler İngilizce ve Türkçe Tercümesi İle…

Get Over Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

“Get over”, bir duygusal veya zor bir durumu kabul etmek, bunun üstesinden gelmek veya atlatmak anlamına gelir.

Genellikle bir kayıp, ayrılık, hayal kırıklığı veya travmatik bir olay gibi olumsuz bir deneyimi anlatmak için kullanılır.

Bir kişinin olayı geride bırakıp normal hayatına devam etmesi, duygusal iyileşme sürecini tamamlaması anlamına gelir.

“Get over” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir idiyomdur. Örneğin, “I’m trying to get over my ex-boyfriend.” – “Eski erkek arkadaşımı atlatmaya çalışıyorum.”

Bunun dışında, “get over” ifadesi bazen fiziksel olarak zor bir engeli geçmek anlamında da kullanılabilir. Örneğin, “The mountain climbers finally got over the highest peak.” – “Dağcılar en yüksek zirveyi geçmeyi başardı.”

I need to get over him and move on with my life. – Onu unutmam ve hayatıma devam etmem gerekiyor.

She’s still trying to get over the loss of her job. – Hala işini kaybetmenin üstesinden gelmeye çalışıyor.

It’s time to get over your fear and take a leap of faith. – Hoşgörüsüz olan korkunuzun üstesinden gelme ve bir adım atma zamanı.

After months of therapy, he was finally able to get over his past trauma. – Terapinin ardından, sonunda geçmiş travmasının üstesinden gelebildi.

I’m finding it difficult to get over the disappointment of not getting the promotion. – Terfi edilmemenin hayal kırıklığını atlatmak zor geliyor.

It took her a long time to get over the death of her best friend. – En iyi arkadaşının ölümünün üstesinden gelmek uzun zaman aldı.

He can’t seem to get over his resentment towards his ex-wife. – Eski karısıyla olan kinini atlatamıyor gibi görünüyor.

It’s important to get over past mistakes and focus on the present. – Geçmiş hataları atlatmak ve şu anki odaklanmak önemlidir.

She’s determined to get over her fear of public speaking and pursue her dream career. – Halka açık konuşma korkusunu yenmek ve hayalindeki kariyere gitmeye kararlı.

It will take time, but with support and self-care, you will get over this difficult period in your life. – Zaman alacak, ancak destek ve öz bakım ile hayatınızdaki bu zor dönemin üstesinden geleceksiniz.

I am trying to get over my fear of flying. – Uçma korkumun üstesinden gelmeye çalışıyorum.

She couldn’t get over the disappointment of not getting the job. – İş almama hayal kırıklığını atlatamadı.

He needs some time to get over the loss of his loved one. – Sevdiklerinin kaybını atlatması için biraz zamanına ihtiyacı var.

We must get over the misunderstanding and reconcile. – Anlaşmazlığı atlatmamız ve barışmamız gerekiyor.

It’s time to get over the past and focus on the future. – Geçmişin üstesinden gelme ve geleceğe odaklanma zamanı.

I will do whatever it takes to get over this difficult situation. – Bu zor durumu atlatabilmek için ne gerekiyorsa yapacağım.

It was hard for her to get over the betrayal of her best friend. – En iyi arkadaşının ihanetini atlatmak onun için zordu.

After months of counseling, he was finally able to get over his addiction. – Birkaç ay danışmanlık aldıktan sonra, sonunda bağımlılığını atlatabildi.

I can’t seem to get over my fear of public speaking. – Halka açık konuşma korkumu atlatamıyorum gibi görünüyor.

He needs time to get over the pain of losing his job. – İşini kaybetmenin acısını atlatması için zamana ihtiyacı var.

It took her a while to get over her ex-boyfriend. – Eski erkek arkadaşını unutmak biraz zaman aldı.

He’s trying to get over the disappointment of not getting into his dream university. – Hayalindeki üniversiteye girememe hayal kırıklığını aşmaya çalışıyor.

She finally managed to get over her fear of flying and took her first flight. – Uçma korkusunu sonunda yendi ve ilk uçuşunu yaptı.

He couldn’t get over the shock of losing his job unexpectedly. – Beklenmedik bir şekilde işini kaybetmenin şokunu atlatamadı.

It’s time to get over the past and focus on the future. – Geçmişi geride bırakma zamanı ve geleceğe odaklanma zamanı.

I’ll never be able to get over the betrayal of my closest friend. – En yakın arkadaşımın ihanetini asla unutamam.

She’s working hard to get over her addiction to cigarettes. – Sigara bağımlılığından kurtulmak için çok çaba harcıyor.

The team was able to get over the disappointment of losing the championship and came back stronger next season. – Takım şampiyonluğu kaybetme hayal kırıklığını atlattı ve bir sonraki sezonda daha güçlü geri döndü.

It’s important not to dwell on the past and to get over past mistakes. – Geçmişte takılı kalmamak ve geçmiş hatalardan kurtulmak önemlidir.

With time and support, you will be able to get over this difficult time in your life. – Zaman ve destekle, hayatınızdaki bu zorlu zamanın üstesinden gelebilirsiniz.

Get Over İle İlgili Cümleler İngilizce ve Türkçe
Get Over İle İlgili Cümleler İngilizce ve Türkçe

Bir cevap yazın