Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri
TRAFIK TRAFİK CEZALARI

Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri

Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri Listesi

Aracıma bir tane FTM ceza yazmış. Fahri Trafik Müfettişi ne hakla bu cezayı yazıyor ? Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri Nelerdir ve Hangi Kanuna Dayanarak Yazmaktadır. Kasım Demir / Diyarbakır

Trafik güvenliği ve trafikte araç kullanan araç sürücülerinin kural ihlali yapmaması için FTM’ler görevlendirilmiştir.

Fahri Trafik Müfettişleri; bulunduğunuz ildeki araç sayısının binde 2’sini geçemeyecek sayıda olmak zorundadır.

Yani; bunduğunuz ilde toplam 100.000 araç varsa; 200’den fazla sayıda Fahri Trafik Müfettişi o ilde kayıtlı olamaz. Maksimum 200 adet FTM ilinizde olabilir.

Fahri Trafik Müfettişilerinin Yasal Dayanağı

Fahri Trafik Müfettişleri; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve ek 6 ncı maddesi hükümlerine göre yetkilidir ve görevini bu hükümlere göre yapar.

Fahri Trafik Müfettişleri Maaş Alıyor mu ?

Fahri Trafik Müfettişleri; devletten maaş almazlar, gönüllülük esasına göre görev yaparlar.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN YAZABİLECEĞİ MADDELER

Fahri Trafik Müfettişleri; yurdun her tarafında; günün her saniyesinde trafik cezası yazabilir. Toplam 81 maddeden ceza yazma hakları vardır.

FTM’lerin yazabileceği cezalar şunlardır.

1- ŞERİT CEZALARI

1- Madde 46/2-B

Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek.

2- Madde 46/2-C

Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek.

3- Madde: 46/2-d

Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek

4- Madde 46/2-e

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri.

5- Madde 46/2-f

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları

6- Madde 46/2-g

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri

7- Madde 46/2-h

Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi

2- TRAFİK İŞARETLERİNE UYMAMA

8- Madde 47/1-b

Kırmızı ışık kuralına uymamak

9-Madde 47/1-c

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak

3- ARAÇ TAKİP MESAFESİ VE DÖNÜŞ KURALLARI

10- Madde 52/1-d

Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak

11- Madde 53/1-a

Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek

12-Madde 53/1-b

Sola dönüş kurallarına riayet etmemek

13-Madde 53/1-c

Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek

14-Madde 53/1-d

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek

15- Madde 54/1-a

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek

4- ARAÇ SOLLAMA KURALLARI

16- Madde 54/1-b

Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek

17-Madde 55/1-a

Geçilmek istenen araç sürücüsünün; duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca, trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlememesi ve hızını artırması

18-Madde 55/1-b

Geçilmek istenen araç sürücüsünün; dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendisini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmesini sağlamak için; aracını elverdiği oranda sağ kenara almaması, yavaşlamaması, gerektiğinde durmaması

19-Madde 55/1-c

Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması

20-Madde 55/2

Kanunun 54/1 maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak

21-Madde 56/l-a

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak

22-Madde 56/1-b

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa; sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaması, gerektiğinde sağa yanaşıp durmaması, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen aracın, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi

23-Madde 56/1-c

Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip)

5- GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYMAMA

24-Madde 56/1-e

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini kullananların, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamaları

25-Madde 57/1-a

Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek

26- Madde 57/1-b

Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda;

Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,

Bütün sürücülerin doğru geçmekte olan tramvaylara,

Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara,

Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara,

Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara,

Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içindeki araçlara,

Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin,
karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi

27- Madde 57/1-c

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklarda; motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi

28- Madde 57/1-d

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek

29- Madde 57/1-e

Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak

30-Madde 57/l-f

Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek

31- Madde 58

İndirme-bindirme sırasında sürücülerin; aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmaması, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaması

6- DURAKLAMA CEZALARI

32- Madde 59

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek

33-Madde 60/1-a

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak

34- Madde 60/1-b

Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,

35- Madde 60/l-c

Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak

36-Madde 60/1-d

Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak

37- Madde 60/1-e

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak

38- Madde 60/1-f

Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak

39- Madde 60/1-g

Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak

40- Madde 60/1-h

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak

7PARK CEZALARI

41- Madde 61/1-a

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek

42- Madde 61/1-b

Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek

43- Madde 61/1-c

Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek

44- Madde 61/1-d

Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek

45- Madde 61/1-e

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş
 metrelik mesafe içinde park etmek

46- Madde 61/1-f

Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek

47- Madde 61/1-g

Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek

48- Madde 61/1-h

Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek

49- Madde 61/1-ı

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek

50- Madde 61/1-j

Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek

51- Madde 61/1-k

Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek

52- Madde 61/1-l

Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek

53- Madde 61/l-m

Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek

54- Madde 61/I-n

Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek

55- Madde 61/1-o

Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek

8- IŞIK DONANIMI

56- Madde 64/l-a/l

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak

57- Madde 64/1-a/2

Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması

58- Madde 64/l-a/3

Kuyruk (arka kenar-arka park lambası) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak

59- Madde 64/1-b/1

Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak

60-Madde 64/l-b/2

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak

61-Madde 64/1- b/3

Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek

62-Madde 64/l-b/4

Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak

63- Madde 64/l-b/6

Sadece park lambaları ile seyretmek

9- YAYA YOLU

64- Madde 66

1- Motorlu bisikleti yaya yolunda sürmek

2- Motosikleti yaya yolunda sürmek

3- Motorlu bisiklet sürücülerinin manevra dışında tek elle motorlu bisiklet sürmesi

4- Motosiklet sürücülerinin devamlı iki elle taşıtlarını sürmemesi

5- Motorlu bisiklet sürücülerinin sürücü arkasında oturma yeri olmadığı halde yolcu taşımaları

6- Sepetsiz motosiklet sürücülerinin sürücü arkasında oturma yeri olmadığı halde yolcu taşımaları

7- Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan motorlu bisiklet ile birden fazla kişi taşınması

8- Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan sepetsiz motosiklet ile birden fazla kişi taşınması

10- GERİYE DÖNÜŞ VE MANEVRALAR

65- Madde 67/1-a

Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak

66- Madde 67/1-b

Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak

67-Madde 67/1-c

Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek

68- Madde 67/1-d

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi

11- YÜKSEK SES VE GÜRÜLTÜ

69- Madde 72

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak

70- Madde 73/a

Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek

12- CEP TELEFONU- POLİS İKAZLARI

71- Madde 73/b

Araçlardan bir şey atmak veya dökmek

72- Madde 73/c

Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak,

73- Madde 74/a

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek-Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri

13- YAYALARA GEÇİŞ HAKKI

74- Madde 74/b

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek

75-Madde 75

Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıklarında diğer araçların durmaması;
“DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri/inmeleri veya Yönetmelikte belirtilen haller dışında yakılması- Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri

76- Madde 76/1-a

Demiryolu geçitlerinde, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamak, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmek

77- Madde 76/1-b

Işıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, durmamak, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmek

78- Madde 77/1-b

Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları-Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri

79- Madde 77/1-c

Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek

14- EMNİYET KEMERİ VE KASK

80- Madde 78/1-a

Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak

81- Madde 78/1-b

Motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını ve gözlük kullanmaması.

Fahri Trafik Müfettişleri; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa ait olan TOPLAM 81 MADDEDEN CEZA YAZABİLMEKTEDİR.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ RESMİ ARAÇLARA DA CEZA YAZABİLİR Mİ?

Fahri Trafik Müfettişlerinin yönetmeliğine göre; Fahri Trafik Müfettişleri; ambulans, polis aracı, jandarma aracı, itfaiye gibi tüm resmi araçlara trafik cezası yazabilmektedir.( Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri)

Fahri trafik müfettişleri; yazmış olduğu trafik cezası tutanaklarını; trafik denetleme şube müdürlüğüne- amirliğine teslim eder.

Trafik denetleme şube müdürlüğü de; bu trafik ceza tutanakları sistem üzerinden kontrol edip; bilgiler doğruysa; trafik ceza makbuzuna çevir ve araç sahibinin ikamet adresine bu cezaları gönderir.

Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazdıkları Maddeleri

Bir cevap yazın