Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri

27 Ekim 2019; Trafikte; trafik polisi, Jandarma trafik ve diğer zabıta güçlerinin yanında; Fahri trafik müfettişleri de denetim ile görevli ve yetkilidir. Peki; Fahri trafik müfettişleri ceza maddeleri nelerdir?


Fahri trafik müfettişlerinin yazmış olduğu Trafik cezalarının geçerlilik payı var mıdır.
Diye de marak ediyorsanız; evet Fahri trafik müfettişlerinin yazmış olduğu Trafik cezalarının hukukilik ve geçerlilik payları vardır.

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza MaddeleriFahri Trafik Müfettişlerinin yazabileceği cezalar 2918 sayılı Karayolları trafik yönetmeliğinde belirtilmiştir ve Fahri trafik müfettişleri belli şartlara tabi tutularak ve belli aşamalardan geçerek; Fahri Trafik Müfettişi seçilmektedirler.


Fahri Trafik Müfettişlerinin kısaltılmış adı ise: FTM’dir.

Fahri trafik müfettişleri ceza maddeleri aşağıdaki gördüğünüz şekildedir Fahri trafik müfettişleri hangi ceza maddeleri ne yazarlar diye merak ediyorsanız; Fahri trafik müfettişleri ceza maddeleri konusunu aşağıda detaylı olarak yazmış bulunuyoruz.


Fahri Trafik Müfettişlerinin Trafik Suçu Tespit Tutanağı düzenleyebilecekleri maddeler;


FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN TRAFİK KURAL İHLALİ TESPİT TUTANAĞI DÜZENLEYEBİLECEĞİ KANUN MADDELERİ


———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri: (46/2-B, 46/2-C, 46/2-D, 46/2-E, 46/2-F, 46/2-H, 46/2-G)46/2-b: Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,

46/2-c: Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek,


46/2-d: Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,


46/2-e: Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,


46/2-f: Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları,


46/2-g: Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri,


46/2-h: Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi,

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri


———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri: (47/1-B, 47/1-C)


47/1-b: Kırmızı ışık kuralına uymamak,


47/1-c: Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,


———————Medya Fatih——————

52/1-d: Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak,

———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri ( 53/1-A, 53/1-B, 53/1-C, 53/1-D )


53/1-a: Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek,


53/1-b: Sola dönüş kurallarına riayet etmemek,

53/1-c: Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek,


53/1-d: Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek,


———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri ( 54/1-A, 54/1-B )


54/1-a: Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek,


54/1-b: Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek,


———————Medya Fatih——————

55: Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması,

———————Medya Fatih——————

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri ( 56/1-A, 56/1-B, 56/1-C, 56/1-E, )


56/1-a: Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak,


56/1-b: İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi,


56/1-c: Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip),


56/1-e: Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak,


———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri (57/1-A, 57/1-B, 57/1-C, 57/1-D, 57/1-E, 57/1-F, )

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri57/1-a: Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,


57/1-b: Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,


57/1-c: Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,


57/1-d: Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek,


57/1-e: Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak,


57/l-f: Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek,

———————Medya Fatih——————

58: Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması,


———————Medya Fatih——————

59: Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri


———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri (60/1-A, 60/1-B, 60/1-C, 60/1-D, 60/1-E, 60/1-F, 60/1-G, 60/1-H, )60/1-a: Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,


60/1-b: Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,


60/l-c: Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,


60/1-d: Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,


60/1-e: Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak,


60/1-f: Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,


60/1-g: Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak,


60/1-h: Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,


———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri (61/1-A, 61/1-B, 61/1-C, 61/1-D, 61/1-E, 61/1-F, 61/1-H, 61/1-G 61/1-I,61/1-J, 61/1-K, 61/1-İ, 61/1-M, 61/1-N, 61/1-O


61/1-a: Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek,


61/1-b: Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,


61/1-c: Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek,


61/1-d: Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,


61/1-e: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,


61/1-f: Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,


 61/1-g: Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek,

61/1-h: Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,


61/1-I: Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,


61/1-j: Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,


61/1-k: Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,


61/1-i: Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,


61/l-m: Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,


61/I-n: Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,


61/1-0: Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri ( 64/1-A/1, 64/1-A/2 ,64/1-A/3, )


64/1-a/1: Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak,


64/1-a/2: Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması,


64/l-a/3: Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak,


———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri ( 64/1-B/1, 64/1-B/2, 64/1-B/3, 64/1-B/4, 64/1-B/5, 64/1-B/6, )


64/1-b/l: Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması,


64/1-b/2: Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak,


64/1- b/3: Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek,


64/1-b/4: Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak,


64/1-b/5: Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak,


64/1-b/6: Sadece park lambaları ile seyretmek,


———————Medya Fatih——————

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri ( 65/1-A, 65/1-G, 65/1-H, 65/1-İ, 65/1-J, 65/1-K )


65/1-a: Taşıma sınırı üstünde yolcu almak,


65/1-g: Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek. (Bu maddenin sadece yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek kısmından yazabileceklerdir.)


65/1-h: Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek,


65/1-i: Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,


65/1-j: Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak,


65/1-k: Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek,


———————Medya Fatih——————

66: Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması,

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri

———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri (67/1-A, 67/1-B, 67/1-C, 67/1-D, )


67/1-a: Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak,


67/1-b: Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak,


67/1-c: Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek,


67/1-d: Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri


———————Medya Fatih——————

72: Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak,

———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri ( 73/A, 73/B, 73/C, )


73/a: Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek,


73/b: Araçlardan bir şey atmak veya dökmek,


73/c: Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak,

———————Medya Fatih——————

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri ( 74/A, 74/B )74/a: Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek

74/b: Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek,

———————Medya Fatih——————

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri


75: Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve Yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması,

———————Medya Fatih——————
76: Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri, ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmamaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmeleri,

———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri ( 77/1-B, 77/1-C, )

Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri
Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri


77/1-b: Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları,


77/1-c: Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek,

———————Medya Fatih——————


Fahri Trafik Müfettişleri Ceza Maddeleri (78/1-A, 78/1-B )78/1-a: Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak,78/1-b: Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması,

———————Medya Fatih——————

81/1-a: Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak,

İlginizi Çekebilir: Park Halindeki Araç Çekilir mi ?

Bir cevap yazın: