Evin Önüne Park Eden Araç Nasıl Çektirilir ?

Evin Önüne Park Eden Araç Nasıl Çektirilir Konusu

Evimin önüne sürekli araç çekiliyor. Evimin önüne park  edilen bu araçları çektirmek istiyorum. Evin Önüne Park Eden Araç Nasıl Çektirilir ? Mehmet Muş / Ankara

Ev önüne çekilen araçların çektirilmesi keyfi nedenlerle malesef ki olmamaktadır. Evinizin önünde park halinde olan bir aracın çektirilebilmesi için bazı olguların yerine gelmesi gerekir.

Evinizin önünde park yasağı olsa ve bu park yasağı olan yere bir araç park etse; trafik polisini çağırıp; memurbey, bu araç evimin önüne; üstelikte park yasağı olan bir yere çekmiş; bu aracı çekici ile burdan çektirin deseniz; görevli memurlar, sırf park yasağından dolayı ve evinizin önü diyerek; aracı çektirmeyebilir. Araç çektirmenin şartlarının oluşması gerekir.  Bu araca; park yasağını ihlal ettiği için; 144.00 Türk Lirası park cezası yazar ve gidebilirler.

Araç Çektirmeyi Gerektiren Haller

•  Park Yasağı Olan Yere Park

•Duraklama Yasağı Olan Yere Park

• Geçiş Yollarına Park Etme.

•Yangın Musluğu Olan Yerlerin 5 Metre Yakınına

• Yolcu Duraklarına; Her İki Yönden 15 Metre Mesafe Içerisine

• Üç veya daha fazla taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda ve üç veya daha fazla şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde.

•Kurallara uygun olarak parketmiş araçların çıkışına engel olacak şekil ve yerlerde,

•Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde,

• Kamunun faydalandığı yerlere park

a) Herkesin araçları ile girip çıkabildiği park bahçe, garaj, sinema ve benzeri her çeşit tesisin,

b) Fabrika, atölye, iş hanı ve benzeri işyerlerinin,

c) Okul, hastane ve benzerlerinin,

Giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde,

10) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 10 metrelik mesafe içinde,

11) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara trafik komisyonları kararları ile ayrılmış ve bir işaretle belirlenmiş bulunan park yerlerinde (izin verilen araçlar hariç),

12) Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış, işaretlerle belirlenmiş ve il ve ilçe trafik komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla, geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarında,

13) Mecburi haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde,

14) (Ek: RG-18/05/2007-26526) (Değişik ibare:RG-17/4/2015-29329) Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde,

B) Parketmenin yasak olduğu haller;

1) İşaret levhalarında gösterilen parketme süresi veya zamanı dışında,

2) Parketme için ayrılmış olan yerlerde belirlenmiş şekle aykırı olarak veya süre dışında,

3) Belirli süreler için ücret ödenerek parketme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödemeden park eden araçların bu parkları yasaktır.

EVİNİZİN ÖNÜNDEKİ ARACIN ÇEKİLME DURUMU

Evinizin önüne; park etmiş bir aracın çekilebilmesi için; bu yerin size ait olması; yani o yerin tapusunun size ait olması gerekir.

Tapulu Yerinize Park Dışında Aşağıdaki Durumlarda da Araç Çektirilebilir.

• Araç; apartman giriş kapısını kapatmışsa.
• Araç; ev giriş kapısını kapatmışsa.
• Araç; dükkan giriş kapısını kapatmışsa.
•Araç; depo giriş kapısını kapatmışsa.
• Araç; engelli rampasını kapatmışsa.
• Araç; yaya geçidini kapatmışsa.
• Araç; yaya kaldırımını kapatmışsa.
• Araç; Durakların tam ortasına park edilmişse.
•Araç; yangın musluklarının olduğu yere park etmişse.
•Yolu kapatıyorsa.


•Kavşak içerisine park edilmişse.
•Askeri alanlara çok yakın park edilmişse.
•Kamu kurumlarının giriş çıkış kapısını engelliyorsa.
•Güvenlik amacıyla.

Araçların çektirilebilmesi için; 155 polis imdat hattını aramanız veya trafik denetleme şubesinin telefon numarasını biliyorsanız o numarayı aramanız gerekir.

Yorum yapın