Doğalgaz Lisans Yenileme Süreleri Değişti.

Doğalgaz Lisans Yenileme Süreleri Değişti 2019

19 Eylül 2019 PERŞEMBE


Resmî Gazete

Sayı : 30893

YÖNETMELİK


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Doğalgaz Lisans Yenileme Süreleri, “Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Ancak bu süreler; ithalat (Spot), toptan satış, toptan satış (OtoLNG), iletim (LNG) ve CNG lisansları için en erken bir yıl, en geç üç ay önce olacak şekilde uygulanır.”

Doğalgaz Lisans Yenileme Süreleri
Doğalgaz Lisans Yenileme Süreleri


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Doğalgaz Lisans Yenileme Süreleri “Lisans yenileme işlemleri


GEÇİCİ MADDE 13 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma yapılan lisans yenileme taleplerinin sonuçlandırılmasında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde her bir lisans türü için uygulanacağı belirtilen süreler esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.


Sitemize Soracak Olduğunuz Soruları: Medyafatih@hotmail.com adresine gönderiniz veya yazının altında bulunan yorum bırak bölümünden soru sorabilirsiniz.

Soru Sorun: Medya Fatih Sitemize TrafikKonusu İle Soru Sorabilirsiniz ve Maksimum 24 saat İçerisinde Cevap Verilir.İlginizi Çekebilir:Cep Telefonu ile Konuşma Cezası 2019


Bir cevap yazın