Change Araba Öğrenme

Change Araba Öğrenme

TRAFIK TRAFİK CEZALARI

Change Araba Öğrenme 2019


28 Ekim 2019, Satın aldığınız araba ya da satın almak istediğiniz bir aracın change olup olmadığından nasıl emin olacaksınız? Change Araba nedir? Change araba satın almanız durumunda ne yapmamız gerekir?

Change araba sorgulama yöntemi, change araba tespiti nasıl yapılır? Tüm merak ettiklerinizi Medya Fatih olarak yanıtlayacağız.

Change Araba Öğrenme Detayları


Change Araç Nedir

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Change Araç: Change Araba ( Orjinalliği Değiştirilen, Sahte, yanıltıcı vb.) gibi ifadelerle de tanımlanabilir. Change Araçların genellikle motor ve şase numaları değiştirilerek; başka bir araca ait olan şaşe ve motor numaralarını; sağlam olan o araca ait kapartoya uydurarak; sanki bu motor ve kaporta o aracınmış gibi başka bir vatandaşa satarak; vatandaşın mağdur edildiği, araç sahtecilik yöntemidir.


Yani; 2 veya 3 farklı araçtan 1 araç meydana getirme yöntemidir.

Peki; satın aldığınız aracın change olup olmadığını nasıl öğreneceksiniz?

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Change Araba Öğrenme Yöntemi


Satın almış olduğunuz aracın change olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız; aşağıdaki yöntemleri ve yolları deneyerek; aracınızın change olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Bir aracın change olup olmadığının anlaşılabilmesi için, aracın tescil ve trafik belgesi üzerinde bulunan motor ve şase numaraları ile araç üzerinde bulunan motor ve şase numaralarının karşılaştırılması gerekmektedir.


Araç üzerindeki motor ve şase numarası ile tescil belgesi üzerindeki numaraların bire bir aynı olması gerekmekle birlikte, araçtaki numaralarda kazıntı, silinti, tahrifat, kaynak izi vb. görünmesi halinde change olma ihtimali bulunduğundan, motor ve şase numaralarının teknik elemanlar (makine mühendisleri odası, karayolları muayene istasyonu) tarafından incelettirilmesi uygun olacaktır.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme

Change Araba Öğrenme Teknik 1

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Makine Mühendisleri Odası Yöntemi


Makine mühendisleri odasına müracaatta bulunarak satın almış olduğunuz aracın veya satın almak istediğiniz aracın change araç olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Makine mühendisleri odasına gerekli ücreti ödeyerek; aracınızın change olup olmadığını öğrenme imkanımız bulunmaktadır.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme

Change Araba Öğrenme Teknik 2

Üniversite Heyeti Change Raporu


Kullanmış olduğunuz aracın change olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız ya da almış olduğunuz aracın veya alacak olmuş olduğunuz bir aracın change araç olup olmadığını öğrenmek için, aşağıdaki ikinci yöntemimizi de deneyebilirsiniz.

Otomotiv üzerine eğitim veren üniversitelerin bilirkişi heyetine müracaatta bulunarak aracınızın change olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Change Araba Öğrenme Teknik 3

Araç Ekspertiz Change Raporu


Kullanmış olduğunuz aracın veya kullanmak İstediğiniz bir aracın change olup olmadığını, araçta herhangi bir hile hurda olup olmadığını öğrenmek için güvenilir araç ekspertizlerine müracaatta bulunarak da change durumunu öğrenebilirsiniz.

Araç ekspertizlerinin size vermiş olduğu rapora göre; aracınızın change olup olmadığını da öğrenebilirsiniz.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Change Araba Öğrenme Teknik 4

Motor Numarası Change Yöntemi


Aracınızın change olup olmadığını öğrenmenin bir diğer yöntem ise; araç motor numaralarını kontrol etmenizdir.

Araç tescil belgesindeki motor numarası ile aracın üzerindeki basılı olan motor numarasının aynı olmasına dikkat ederseniz ve ayrıca motor numarası üzerinde herhangi bir kazıntı, silinti, kaynak iz ve emareleri varsa aracın chenge olma durumundan şüphelenmeliyiz.

Eğer ki araç motor numarası üzerinde herhangi bir; kazıntı, silinti, kesme, kaynak gibi iz ve emare bulunmuyorsa; motor numarası tamamen orijinal halindeki gibi gözüküyorsa; aracın motoru orijinal motordur.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Change Araba Öğrenme Teknik 5

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Kullanmış olduğunuz aracın change olup olmadığını öğrenmenin diğer bir yöntemi ise; araç şase numarasını kontrol etmenizdir. Araç şase numarasını nasıl kontrol edeceğiz diye soruyorsanız araç tescil belgesinde ki şase numarası ile aracın üzerinde kaportada basılı olan şase numarasını birebir karşılaştırmanız yeterlidir.


⚠️Araç change kontrolü yapılırken hem motor numarası, hem de şase numarası ikisi bir kontrol edilmelidir. İkisininde birebir olarak araç tescil belgesindeki numaralarla aynen tutması gerekir.

Şaşe Numarası Change Numarası Yöntemi


Araç Change Yöntemleri

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


1- Şase numaraları kazınarak, zımparalanarak, numaratör veya enjeksiyon iğnesi ile yeni şase numarası basma yöntemi

2- Araç şase numarasını olduğu yerden keserek; başka bir aracın şasesini; kesilen bölgeye kaynak yapmak suretiyle change yapmak.

3- Araç şasesinin basılı olduğu bloğu komple keserek; başka araçtan kesilen şase bloğunu o araca monte etmek yöntemi ile change

4- Araç motor numaralarının kazınarak, zımparalanarak; başka bir aracın motor mumarasını basma yöntemi ile change.

5- Araç motor bloğunu komple sökerek; başka bir aracın motor bloğunu takma yöntemi ile change.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Change Araç Suçu Cezası


Change araçlarla ilgili davalar ilgili Hukuk Mahkemesine açılmalıdır. Eğer ki, bu hata idareden kaynaklanıyorsa idare mahkemelerine; farklı bir sebepten kaynaklanıyorsa da ceza mahkemelerine başvurmanız gerekir.


Aşağıdaki Örnek olay ve avukatların vermiş olduğu cevapları da inceleyebilirsiniz.


Alıntı yapılan site: https://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=25741

Yaşanmış Change Örnek Olay:


“Bir galeriden iki sene önce ikinci el bir araç satın aldım. Kendi adıma tescil yaptırdım. Aradan iki sene geçenden sonra polisler birgün aracımın çalıntı olduğunu söyleyerek arabama elkoydular.

Bu aracı bana bir galeri sattı. Ancak galeri vekalaleten aracı bana sattığı için ben vekalet iş gördüm diyebilir mi? Genel olarak ne yapabilirim. Cevap verecekler için şimdiden teşekkür ederim.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Av. Can DOĞANEL:

İş polise intikal ettiğine göre ceza davası açılmıştır veya açılacaktır. Bu nedenle ceza davası sonunda muhtemelen sahibine iadesine diye karar verilecektir.
Siz satıcı galeri’ye uğradığınız zararın tazmini için dava açmak durumundasınız. Satcı sattığı malda hukuki ayıp bulunması halinde bu ayıba karşı tekeffül yükümlülüğü altındadır. Bilmiyordum iddiası da dinlenmez. Uğradığınız zarardan sorumludur. Vekaleten satış olması sorumluluğunda bir değişiklik yapmaz. Tüketici Kanunu hükümlerinin devreye girme ihtimali de araştırılmalıdır.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


üye22987

Sayın Meslektaşım,
Borçlar Kanunu’nun zapta karşı tekeffül hükümlerini ve aşağıdaki kararı inceleyin derim. Bu arada eğer idarenin kusuru varsa bunun da davada gözönünde bulundurulacağını unutmayın.
Saygılar…

Alıntı:

T.C. YARGITAY CHANGE KARARI

13.Hukuk Dairesi

Esas: 1982/8041
Karar: 1983/1510
Karar Tarihi: 04.03.1983

ÖZET: Otonun davacının elinden alınması olayında, zaptın koşullarının gerçekleştiğinin ve davacının otoyu ilk malikine hukuken terketme zorunluluğunda bulunduğunun kabulü ile davacının satıcısı davalıya bu davayı açmakta haklı olduğunun benimsenmesi zorunludur.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Satılanın alıcıdan tamamen zaptı halinde satımın münfesih olduğu kabul edilir. Bu durumda alıcı, satılandan elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği semereler düşülmek suretiyle, ödemiş olduğu semenin faizi ile birlikte iadesini isteyebilir.

Satım bozulduğuna göre, satıcının mal varlığında satım parası nedensiz kalır Bu itibarla satış parasının alıcıya her halde geri verilmesi gerekecektir.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Alıcının, satıcıdan isteyebileceği zarar da ancak menfi zarardır. Menfi zarardan ayrı satıcı hiç bir kusurun kendisine yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe alıcıya, satılanın zaptı yüzünden uğradığı diğer her türlü zararları da gidermekle yükümlüdür.

(818 S. K. m. 189, 191, 192) (743 S. K. m. 687, 901, 902)

Dava: Taraflar arasındaki alacak davasının, yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, iyiniyetle davalıdan satın aldığı taksinin Elazığı Cumhuriyet Savcılığınca hırsız malı olduğundan elinden alınıp ilk malikine teslim edildiğini söz ederek 30000 TL.sı satış parası; 6850 lira satış giderleri ve 1500 TL.sı kar yoksunluğunun davalıdan alınmasını istemiştir.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Davalı; galerisinde satışa arz edip davacıya sattığı otoyu iyi niyetle Niğde Hafızlar Şirketinden satın aldığını, hukuken ilk malikin ancak semeni ödeyerek davacıdan otoyu alabileceğine göre, husumetin kendisine düşmeyeceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkeme; davalı satıcıya zapta karşı tekeffül hükümlerinin uygulanabilmesi için satılan ve alıcıya teslim edilmiş olan malın kazai merciler tarafından verilmiş bir hükme dayanılarak zaptedilmiş olması halinde mevcut olabileceğini, zapttan dolayı davalının kusuru da bulunmadığını benimseyerek davayı red etmiştir.

Hüküm davacı yanca temyiz olunmuştur.

Dosya kapsamına göre; Yanlar arasında satışı tamamlanan otonun, ilk maliki (A.S.)’dir. İstanbulda otosunu çaldırmış, durumu zabıtaya bildirmiştir.

Otonun künye kayıt ve belgeleri üzerinde tahrifat yapılarak dava dışı, (M.Y.) tarafından Niğde Hafızlar Şirketi sahibi (M.)’e o da davalı (A.T.)’a satmıştır. Davalı Elazığ’da bulunan galerisinde otoyu satışa arzetmiş, davacı ile satış sözleşmesi kurarak teslim etmiştir.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Zabıtanın hırsızlık şebekesini ortaya çıkarması üzerine Elazığı Cumhuriyet Savcılığınca oto, davacının elinden alınarak ilk maliki (A.S.)’ye verilmiştir.

Satıcının zapta karşı tekeffül sebebiyle alıcıya sorumlu olması için satılanın, alıcıya, zaptan önce teslim edilmiş bulunması, satılana üçüncü kişinin el koymuş veya alıcının onun hakkını tanımış olması ve zaptın nedeninde, akdin kuruluşu sırasında mevcut bulunması koşullarına bağlıdır (Borçlar Kanunu Madde 189/1.) Delillere göre anılan koşullar gerçekleşmiştir.

Borçlar Yasasının 191 ve ardından gelen maddeleri amaçlı bir yorumla gözlendiğinde zapt olayından söz edilebilmesi için; muhakkak bir dava açılması koşulunun aranmasına gerek olmadığı kuşku vermeyecek bir biçimde izlenir. Çünkü “satıcının zapta karşı tekeffül borcu” alıcının eşyayı geri vermeyi(terketmeye) zorunlu kaldığını ispat etmesi halinde de vardır.

Eş söyleyişle, üçüncü kişiye malı terketmek zorunda olduğunu ispatlayan alıcı, satıcıya karşı sözleşmeden doğan yasal haklarını kullanabilir. Üçüncü kişinin tamamen haklı göründüğü hallerde, alıcının Borçlar Kanunu’nun Madde 189’a dayanabilmek için, kendisine dava açılmasını beklemeye zorlanması haklı sayılamaz.

Zira, maddi ve hukuki olgulara göre, dava neticesinde mal alıcının elinden alınacağı açık ise, alıcıyı gereksiz bir beklemeye tabi tutmak, zararın artmasına neden olur ki bu yön yasaca üstün görülemeyeceği gibi bu doğrultudaki bir sav da Medeni Kanunun Madde 2’ye aykırılığını oluşturur.

Her ne kadar zilyetlik mülkiyete karine ve zilyedinden iyi niyetle menkulü iktisap edenin bu iktisabı geçerli ise de; (Medeni Kanun madde 687, 901) Medeni Yasanın 902. maddesi bu kurala bazı istisnalar getirmiştir.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme

Medeni Kanunun madde 902’ye göre “yedinden sirkat olunan (çalınan) veya kendisi tarafından kaybedilen veya rızası olmaksızın diğer herhangi bir suretle elinden alınan (gasb olunan) bir menkulün zilyedi – bu menkuller para veya hamiline yazılı senetler olmadıkça – beş sene müdet zarfında – bu menkuller para veya hamiline yazılı senetler olmadıkça – beş sene müddet zarfında istihkak davası ikame edebilir.” Bu nedenle 5 yıl içinde iyi niyet sahibi alıcıya karşı dahi açılacak bir istihkak davası ile satılanın ele geçirilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu durum karşısında eşyayı zilyedinden (çalınmış bir malın iyi niyetli satıcısından – olayımızda davalıdan) almış olan, alıcı da istihkak davasında Aktif Husumet ehliyetine sahip olacaktır.

Davacı alıcı ile davalı satıcının iyi niyetli olduğu, oto hırsızlık olduğundan Cumhuriyet Savcılığınca davacının elinden alınıp ilk malik (A.S.)’ye verildiği delillerle kanıtlandığı gibi bu yönde bir uyuşmazlık da yoktur.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Kaldı ki mahkemenin kabulü de bu doğrultudadır. Öyleyse, yukarıdaki açıklamalar altında, otonun davacının elinden alınması olayında, zaptın koşullarının gerçekleştiğinin ve davacının otoyu ilk malikine hukuken terketme zorunluluğunda bulunduğunun kabulü ile davacının satıcısı davalıya bu davayı açmakta haklı olduğunun benimsenmesi zorunludur.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Satılanın alıcıdan tamamen zaptı halinde satımın münfesih olduğu kabul edilir. Bu durumda alıcı, satılandan elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği semereler düşülmek suretiyle, ödemiş olduğu semenin faizi ile birlikte iadesini isteyebilir.

Satım bozulduğuna göre, satıcının mal varlığında satım parası nedensiz kalır Bu itibarla satış parasının alıcıya her halde geri verilmesi gerekecektir.

Alıcının, satıcıdan isteyebileceği zarar da ancak “menfi zarar”dır. (Örneğin, alıcının, satım sözleşmesinin kuruluşu ve ifası için yaptığı ve artık kendisi için tamamen boşa gitmiş sayılan giderler. Borçlar Kanunu Madde 192/4)

Menfi zarardan ayrı satıcı “hiç bir kusurun kendisine yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe alıcıya, satılanın zaptı yüzünden uğradığı diğer her türlü zararları da gidermekle yükümlüdür.”

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


(Borçlar Kanunu Madde 192/son fıkra). Şu noktayı da vurgulamakta yarar vardır. Borçlar Kanunu madde 192/son fıkraya gelinceye kadar, alıcının satılanın tamamen zaptı halinde satıcıya karşı ileriye sürebileceği istemlerin kabul edilebilmesi için satıcının kusuru olup olmadığını ayrıca araştırmaya gerek yoktur.

Mahkmenin anlatılanları gözden kaçırarak hukuki tanım ve nitelendirmede yanılgıya düşerek davanın davalı satıcıya yöneltilebilmesi için koşulların bulunmadığını kabul ile davayı red etmesi usule ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Mahkemece yapılacak iş açıklanan maddi ve hukuki olguların ışığında deliller değerlendirilerek hasıl olacak uygun sonuç çerçevesinde karar vermekten ibarettir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA 4.3.1983 gününde oybirliği ile karar verildi.”

Alıntı yapılan site: https://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=25741


Araba Parçalayıp Satma Cezasi


Araba Parçalayıp Satma Cezasi TCK madde 142 ve 142/1-E’de düzenlenmiştir.
TCK 142 ve TCK 142/1-E’ye göre eğerki aracınızın kapası kilitli değilse ve bu halde aracınız çalınmışsa; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırken; aracınızın kapıları kilitli iken çalınmışsa 5 yıldan; 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır demektedir.

Aracı parçalayan ile aracı çalan kişi aynı kişi ise; yukarıdaki cezalara ek olarak ceza verilir.


Çalıntı Mal Satın Alma Cezası

Change Araba Öğrenme
Change Araba Öğrenme


Çalıntı Mal Satın Alma Cezası Şu Şekildedir: Eğerki bir malı piyasa değerinin çok altında alan kişi; o malın çalıntı olabileceğini bilerek almış sayılır.

Piyasa değerinin çok altında bir fiyata çalıntı mal alan kişi; 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırken; ve 10.000 ( On Bin) güne kadar adli para cezası ile hükmolunur.

İlginizi Çekebilir:Çekici Cezası Ititazı

Bir cevap yazın