Çekici Parası Yasal mı?

Çekici Parası Yasal mı?

TRAFIK

Çekici Parası Yasal mı?


Görevli trafik ekipleri tarafından çektirilen araçların; araç sahiplerinden alınan çekici parası hak mıdır? Çekici Parası Yasal mıdır? Bu çekici parasının Kanuni dayanağı nedir? Gibi tüm merak ettiklerinizin cevabı medya fatih farkıyla sizlerle.

Çekici Parası Yasal mı?
Çekici Parası Yasal mı?


Araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi ile çekilen, trafikten men edilen ve muhafaza altına alınan araçların bırakılacağı otoparkların belirlenmesi ve bu işlemlere dair masrafların tespiti

ÇEKİCİ ÖNCELİĞİ

MADDE 122 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-21/3/2012-28240)

Kanunlarda ve bu Yönetmelikte belirtilen ihlalleri nedeniyle trafikten men edilen, muhafaza altına alınması gereken veya bulunduğu yerden kaldırılması gereken araçların çekilip götürülmesinde öncelikle trafik kuruluşları ile kamu kurum veya kuruluşlarına ait çekici/kurtarıcı araçlar kullanılır.

Çekici Parasını Kim Belirliyor?

İhtiyaç duyulması halinde, araç çekme, kurtarma ve götürme hizmetleri, ücretleri ile diğer usul ve esaslar belirlenmek şartıyla büyükşehirlerde ulaşım koordinasyon merkezlerince, diğer il ve ilçelerde ise il ve ilçe trafik komisyonlarında karar alınmak suretiyle gerçek veya tüzel kişilere de yaptırılabilir.

Çekici Parası Yasal mı?
Çekici Parası Yasal mı?

Çekilen Araçlar Nereye Çekilir?

Çekilen, trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan veya bulunduğu yerden kaldırılan araçlar, Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezlerince, diğer il ve ilçelerde ise il ve ilçe trafik komisyonları tarafından yetkilendirilmiş bir park yerine, yetkilendirilmiş park yeri bulunmaması halinde ise varsa trafik kuruluşlarının yoksa mülki idare amirliklerince belirlenecek diğer kamu kurum veya kuruluşlarına ait park yerlerine çekilir.


Kamu kurum veya kuruluşlarına ait araç park yerlerinde alınması gereken tedbirler, park yerinin ait olduğu kurum veya kuruluş ile koordine kurulmak suretiyle aracın çekilmesine veya muhafazasına karar veren kuruluşça alınır.

Çekici Parası Yasal mı?
Çekici Parası Yasal mı?

Çekicilik Yapmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar


Araçların çekilmesi, kurtarılması, götürülmesi ve muhafazası işlemlerinin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması hususunda ulaşım koordinasyon merkezlerince ve trafik komisyonlarınca yetki verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Otoparkın etrafının duvar veya tel örgü gibi fiziki engellerle çevrili olması,

b) Otoparkın geceleri yeterince aydınlatılması,


c) Giriş ve çıkışları ile içerisi ve etrafının 24 saat süreyle kamera sistemiyle izlenmesi ve kayıtların belirlenecek sürelerde saklanması,

ç) Yeterli yangın söndürme tüpü veya sistemi bulundurulması,

Çekici Parası Yasal mı?
Çekici Parası Yasal mı?


d) Sabit telefon hattının olması,

e) İş ve işlemlerin yürütülebileceği yeterli büyüklükte kapalı alanın bulunması,

f) Otopark ve müştemilatının yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere karşı sigortalı olması,

g) Otoparkta güvenliği sağlamak amacıyla 24 saat süreyle bekçi veya görevli bulundurulması,

ğ) İşletici, otopark çalışanları, çekici/kurtarıcı sahip ve şoförlerinin; mal varlığına, topluma, kamu güvenliğine, kamunun sağlığına, kamu barışına, ulaşım araçları veya sabit platforma, genel ahlaka, millete ve devlete, devletin güvenliğine, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başta olmak üzere belirlenecek diğer suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Çekici Parası Yasal mı?
Çekici Parası Yasal mı?


h) Çekici ve kurtarıcı hizmeti vermek üzere yetkilendirilenlerin hizmetin devamlılığını sağlayacak şekilde gece ve gündüz istendiğinde özel tertibatlı araç bulundurmaları.

Ulaşım koordinasyon merkezlerince ve trafik komisyonlarınca il veya ilçenin özelliğine göre yukarıda belirtilen şartlara ek olarak başkaca şartlarda belirlenebilir. Ayrıca, belirlenen otoparklara hangi bölgelerden çekilen, trafikten men edilen veya muhafaza altına alınması gereken araçların götürüleceği belirlenir ve o bölgedeki fiyat uygulamaları da dikkate alınarak çekme, kurtarma ve götürme ücreti ile otopark ücretleri tespit edilerek karara bağlanır.

Çekici Parası Yasal mı?
Çekici Parası Yasal mı?

Park Halindeki Aracın Çekilmesine Karar


Araçların çekilmesine, kurtarılmasına ve götürülmesine trafik zabıtası karar verir. Kanunlar ve bu Yönetmelikte belirtilen ihlaller nedeniyle çekilmesi gereken aracın plakası ve ihlal durumu, çekilmesine karar veren görevlilerce fotoğrafla tespit edilir.

KarKaraBu yazımızda; Çekici Parası Yasal mı, Çekici Parası Yasal mı 2019’da, Çekici Parası Yasal mı değil mi, Çekici Parası Yasal mı yeni kanuna göre, Çekici Parası Yasal mı google, Çekici Parası Yasal mı ya, Çekici Parası Yasal mı , gibi Medya Fatih sitemize vatandaşlarımızdan gelen en çok şikayetler Bu yöndeydi biz de siz değerli Vatandaşlarımız için bu soruy cevapladık.

Çekici Ücretleri :

ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİ ( İSTANBUL TRAFİK VAKFI ÇEKİCİLERİ

Araç çekme ücreti (Park Yasağı) 90,00 ₺
Özel Taşıma (5 Km kadar) 125,00 ₺
Km. Başına 7,50 TL
Fiyatlara KDV Dahildir.

2918 SAYILI YASA KAPSAMINDA ÇEKİLEN VEYA TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR İÇİN 

GÜNLÜK OTOPARK ÜCRETLERİ

Motorlu Bisiklet (Mopet, Mobilet) 2,00 ₺
Motorsiklet 5,00 ₺
Otomobil 12,00 TL
Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı 12,00 TL
Kamyon, Otobüs, Çekici (TIR), İş Makinası 20,00 TL
Römork + Çekici Römork

İlginizi Çekebilir:Park 7 Araç Çekilir mi?

Bir cevap yazın