Cam filmi Yasak mı 2020 ? Renkli Cam Filmi Cezası


Cam filmi Yasak mı 2020

Cam filmi Yasak mı 2020 ?


Cam filmi Yasak mı 2020- Mahmut Taral Soruyor: ” Medya Fatih editorü sizlere kolay gelsin diyorum. Aracıma cam filmi çektirdim ama cam filmi yasak mı? Cam filmi cezası nedir? 2020 yılında cam filmi cezasının yaptırımları nedir? Teşekkürler…”


Mahmut bey sorduğunuz soru için size çok teşekkür ediyorum. 2020 yılında aracınıza cam filmi taktırmanız durumunda ne gibi ceza i müeyyidelerle karşılaşacaksınız? Bu durum yasal mı? Cezası nedir? Son durum cam filminde nedir? Diye tüm sorularınızı Medya Fatih olarak cevaplayacağız.


Aracınıza cam filmi taktırdığınız zaman bu yasal mıdır? Hayır; 2918 sayılı Karayolları trafik yönetmeliği madde 63’e göre bu durum yasal değildir. Cam filmi taktırmak yasaktır.


2918 sayılı Karayolları trafik yönetmeliği madde 63 aynen şu şekilde demektedir: ”

“Araçlara Ait Teknik Şartlar ve Araçların Karayoluna Uygunluğu

Madde 63-

(Değişik:RG-09/09/1997-23105) Araçların; yapım, kullanma, karayoluna uygunluk ve trafik güvenliği bakımından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ve buna paralel olarak çıkarılacak diğer yönetmelik hükümlerine uygun durumda olması mecburidir.

Yurtdışından getirilen ve birinci fıkrada adı geçen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal, tadil ve monte edilen araçlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından “Karayolu Uygunluk Belgesi” verilir.

Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan ve iş makinesi türünden araçların, karayolu uygunluk belgeleri ilgili kuruluşlarca düzenlenir.

(Ek: RG-09/09/1997-23105) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği ve Araçların İmal Tadil Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imalatcı veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen “Karayolu Uygunluk Belgesi” bulunmayan araçların tescili yapılmaz.

Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır. “
Evet; 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği bu şekilde söylemektedir.

Aracınızda cam filmi taktırdınız zaman Kanunen yasak olmasına rağmen; şifahen yasak değildir. Siyasi iktidarın cam filmi konusundaki olumlu açıklamaları sonrasında Emniyet Genel müdürlüğünce cam filminden ceza yazılmamaktadır. Aracınıza cam filmi taktırmanızda şuan için bir mahsur yoktur.


İstediğiniz kalınlıkta, istediğiniz numarada cam filmi taktırın. Yönetmelikte yasak olsada uygulamada yasak değil. Bu nedenle cam filmi taktırmanızda şu an için bir sakınca görülmemektedir.


Cam filmi cezasının uygulanması halinde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 30/1-B maddesinden cam filmi yazılır.


CAM FİLMİ CEZASI KAC TL?


Cam filmi cezası 2020 yılında 288.00 Türk lirasıdır. 288 .00 Türk Lirası araca cam filmi taktırma cezasını cezasının tebliğ edildiği günden itibaren (15) Onbeş gün içerisinde öderseniz; 1/4 oranında cam filmi cezası indirimi gidecektir.Cam filmi cezası 288.00 Türk lirasından 216.00 Türk lirasına düşecektir.

Cam filmi cezası alan 2020 yolı ceza puanı 20 puandır. 20 ceza puanı sürücü ehliyetinize eklenir.


Cam Filmi Cezası Araç Bağlama


Aracınıza cam filmi taktırmanın tarihinde ve bu cezanın uygulanması durumunda aracın trafikten men edilerek geçici olarak bağlanacaktır ve size 7 gün idari izin verilecektir. 7 gün içerisinde aracınızdaki cam filmini sökmek gerekir. Eger ki 7 gün içerisinde aracınızdaki cam filmini sökmezseniz tekrardan bir trafik kontrolü ne bu şekilde denk geldiğinizde; aracınız trafikten men edilecek; yani bağlanacaktır ve size İzin verilmeyecektir.

Araç cam filmi cezasına itiraz etmek istiyorsanız; Sulh Ceza hakimliğine giderek; cam filmi itiraz davası açmanız gerekir.

Cam filmi trafik cezası iptal davası açarken sizlerden aşağıdaki 5 adet belge istenecektir. Bu belgeler ise şöyledir:
• Kimlik fotokopisi
• Araç ruhsat fotokopisi
• Ehliyet fotokopisi
• Cam filmi trafik ceza makbuzu
• Cam filmi trafik cezası iptal dilekçesi
Trafik cezası iptal davası açarken dava açma esnasında herhangi bir ücret sizden talep edilmez. Davayı kaybetmeniz halinde ise; Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatlık ücretlerini ve mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalırsınız.


Trafik cezası iptal davasını kazanmanız halinde; adınıza yazılan trafik cezası iptal olurken; bu cezayı ödemezsiniz. Ödediğiniz miktar banka hesabınıza yatırılacaktır ve herhangi bir avukatlık ücreti veya herhangi bir mahkeme ücreti ile karşı karşıya kalmayacaksınızdır.

Cam filmi Yasak mı 2020
Cam filmi Yasak mı 2020

Bir cevap yazın