Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri

Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri

Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri


Eğer ki araç plakanın çalınmışsa araç plakanın kaybolmuşsa veya araç plakanız çalınmışsa bu plakalarla ilgili işlemler nasıl olacak; bu plakalar tekrardan nereden ve ne şekilde çıkartılacak tüm merak ettiklerinizi; Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri başlığıyla yayınladık.

Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri
Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri


Çalınan veya Düşen Araç Plakası Bildirim Merci


Araç Plakanız çalınmışsa, araç plakanız kaybolmuşsa öncelikle ikamet ettiğiniz veya plakanızın çalındığı bölgeye bakan polis merkezine, çalınma veya düşme yeri jandarma bölgesi ise jandarma karakoluna giderek; plakanızın çalındığını bildirmeniz gerekir.


Çalınan, kaybedilen, kullanılamaz hale gelen, bilgileri değişen belge ve plakalar

Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri
Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri


Çalınan ve Kaybedilen Plaka Detayları.

Madde 44 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/7/2008-26940) (4)

Araçlara ait belgelerin ve tescil plakalarının kaybedilmeleri veya kullanılamaz duruma gelmeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılır;


Araç Sahiplik Belgesi Kaybı?

Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri
Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri


a) Sahiplik belgelerinin kaybedilmesi halinde, belgeyi veren kuruluşun bir yazı ile bildirdiği onaylı örnekleri kabul edilir. Gerek görülmesi halinde tescil işlemi durdurulmamak şartıyla, inceleme ve araştırma yapılabilir.


Yeni Plakayı Veren Kuruluş ?


b) Kayıp, çalınma, yıpranma, eskime, rehin kaldırma veya çeşitli nedenlerle yenilenmesi gereken araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri ile tescil plakalarının yenilerinin verilmesi işlemleri, herhangi bir trafik tescil kuruluşunca yerine getirilebilir.


Motorlu AraçTrafik Belgesi Düzenlemede Muayene Aranır mı?


c) Motorlu araç trafik belgesinin yeniden düzenlenmesinin talebi halinde, muayene geçerlilik süresinin sona ermemiş olduğunun anlaşılması durumunda yeniden muayeneye sevk edilmeksizin yenilenir.


Tescil Değişikliğinde Esas Alınan Veriler


ç) Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde yenilenmesi işlemlerinde öncelikle bilgisayar kayıtları esas alınır.

Ancak, belgeler ile bilgisayar kayıtları arasında farklılık görülmesi halinde, gerekli inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre hareket edilir.

Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri
Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri


Çalınan ve Kaybedilen Plakalarda Yenileme


d) (Ek:RG-19/2/2014-28918) (Değişik cümle:RG-13/4/2016-29683) Tescil plakasının, birinin veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plaka sıra numarası verilir.


Araç Tek Plaka Kaybı Durumu


Mevzuat gereği bir adet tescil plakası bulunan araçların plakasının kaybolması halinde de bu hükümler uygulanır. Çalınması veya kaybolması nedeniyle başka sıra numarası ile değiştirilen tescil plaka sıra numaralarının sistemde ne kadar süre ile tutulacağına ve bu plakaların tekrar verilmesine ilişkin hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri
Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri


Çalıntı veya kayıp tescil plakalarının bulunamaması halinde, zayiinden yeniden düzenlenecek olan tescil plakasının elektronik denetleme sistemleriyle takibini veya kontrolünü kolaylaştıracak özel bir kit, işaret veya rumuz kullanılması ile diğer hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri
Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri

İlginizi Çekebilir: En İyi 50 cc Motorlu Bisikletler

Bir cevap yazın: