Alkollü araç kullanmak asli kusur mü?

27/08/2021 Yazarı Medya Fatih Com 0
Alkollü araç kullanmak asli kusur mü?
Lütfen Paylaşalım :)

Alkollü bir şekilde araç kullandım ve trafik kazası yaptım. Alkollü araç kullanmak asli kusur mü? Yoksa; alkollü araç kullanmak asli kusur değil mi? Musa Tokat/ İzmir

Alkollü bir şekilde trafikte araç kullanıp; alkollü bir şekilde trafik kazasına karışmanız halinde; daha önceki; yani geriye dönük olarak son 5 yıl içerisinde alkollü bir şekilde trafikte araç kullanıp kullanmadığınıza göre trafik idari para cezası miktarı değişecek ve yine ehliyetinize geçici el konulan süreler de daha önceki alkol cezalarınıza göre değişecektir.

Trafikte alkollü şekilde araç kullandım trafik cezası yer miyim?

Araç kullanan sürücülerin; trafikte alkollü olması ceza ile karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez. Çünkü; önemli olan trafikte yasal alkol limitlerinin üzerinde alkollü bir şekilde araç kullanmamalarıdır.

Yasal alkol limitleri ise; otomobil sürücüleri için 50 promil otomobil; haricindeki tüm araç lar için ise 20 promildir. Otomobil sınıfı araçlarda en az 51 promil alkollü olunması halinde sürücünün ehliyetine daha önceki alkol durumuna göre geçici olarak el kolunuz.

Otomobil sınıfı haricindeki diğer tüm motorlu taşıtlarda ise yasal alkol limiti 20 promildir. En az 21 promil alkollü olunması halinde; yine sürücünün ehliyetine daha önceki alkol cezalarına göre geçici olarak el konulacak ve alkol cezası da daha önceki alkol ceza durumuna göre değişecektir.

Yasal limitlerin üzerinde alkollü ve trafik kazasına karıştım alkollü olmak asli kusur mu?

Trafikte araç kullanırken ister yasal limitlerin üzerinde alkollü olun; isterse yasal limitlerin altında alkollü olun ve bu şekilde bir trafik kazasına karışın alkollü bir şekilde trafik kazasına karışması halinde sırf alkol yüzden dolayı asli kusurlu sayılmazsınız. Alkollü olarak araç kullanmak; asli kusur unsurları arasında değildir.

Trafik kazasında asli kusurlu sayılabilmeniz için; aşağıdaki kural ihlallerinden en az bir tanesinin veya birden fazlasının trafik kazasında sizin tarafınızdan gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Trafik kazalarında asli kusur unsurları ise şunlardır:

1-Görevli polisin, görevli trafik polisinin veya görevli trafik zabıtasının; uyarı, ikaz ve işaretlerine uymamanız halinde ve bu şekilde trafik kazasına tanışmanız durumunda asli kusurlu sayılırsınız.

2-Kırmızı ışık kurallarına uymayarak trafik kazasına karışmanız halinde; yine; asli kusur unsurlarından bir tanesi gerçekleşmiş olur ve bu kazada asli kusurlu sayılırsınız.

3-Taşıt giremez levhasına riayet etmeyerek; karşı şeritten gelen aracın şeridine girmek veya taşıtların giremeyeceği yola girerek trafik kazasına karışmanız halinde; yine bu kazada asli kusurlu sayılırsınız.

4-Önünüzde giden bir araca veya park halindeki bir araca arkadan çarpmanız durumunda bu trafik kazasında da asli kusurlu sayılırsınız.

5-Geçme yasağı bulunan yerlerde; önünüzdeki aracı geçerek bir trafik kazasına karışmanız halinde yine bu trafik kazasında asli kusurlu sayılırsınız.

6-Doğrultu değiştirme ve araç manevralarını yanlış yapmanız halinde ve bu şekilde bir trafik kazasına karışmanız durumunda trafik kazasında asli kusurlu sayılırsınız.

DOĞRULTU DEĞİŞTİRME MANEVRALARINI YANLIŞ YAPMA

6-84/F

Kanun 53/1.a : Sağa dönüşlerde sürücüler;

 1. Sağa dönüş işaretini vermeye,
 2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye,
 3. Hızını azaltmaya,
 4. Dar bir kavisle dönmeye,
 5. Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişine ayrılmış en sağ şeridine girmeye

Kanun 53/1.b : Sola dönüşlerde sürücüler;

 1. Sola dönüş işareti vermeye,
 2. Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaya,
 3. Hızını azaltmaya,
 4. Dönüşe başlamadan, sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,
 5. Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıtların geçmesini beklemeye,
 6. Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, dönüşünü yaparken, arkadan gelen ve sola dönecek diğer taşıtları engellememek için, geniş kavisle dönüş yapmaya,
 7. Gireceği yolun gidiş yönünde çok şeritli olması halinde, en sağ şerit dışında, uygun bir şeride girmeye,
 8. Gireceği yola girdikten sonra, en kısa sürede, trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya,

Kanun 53/1.c : Dönel kavşaklarda dönüşlerde sürücüler;

 1. Dönüş işareti vermeye,
 2. Hızını azaltmaya,
 3. Orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeye,
 4. Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmemeye,
 5. Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmaya,
 6. Gireceği yolun gidiş yönündeki uygun bir şeridine girmeye,
 7. Yola girdikten sonra, en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya

Kanun 53/1.d : Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde sürücüler, sola dönüş halindeki kurallara uymakla birlikte, orta ada etrafında dönerken gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye de zorunludurlar.

Kanun 53/2 : Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

7- karşı tarafın şeridine tecavüz etmeniz halinde karşı şeride geçerek trafik kazasını kavuşmanız durumunda kazada asli kusurlu sayılırsınız.

8- kavşaklarda geçiş önceliği hususuna uymayarak trafik kazasına karışması halinde yine bu trafik kazasında asli kusurlu sayılırsınız.

KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYMAMA

8-84/H

Kanun 57/a : Kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar.

Kanun 57/b : Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda;

 1. Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,
 2. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara,
 3. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara,
 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
 5. Tali yoldan anayola çıkan sürücüler anayoldan gelen araçlara,
 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara,
 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara,

Kanun 57/c : Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise;

 1. Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara,
 2. Motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca geçiş hakkını vermek zorundadırlar

Kanun 57/d : Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır.

Kanun 57/e : Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler, kavşağı en kısa zamanda geçmek zorundadırlar. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan inmeleri, taşıt veya araçların motorlarını durdurmaları yasaktır.

Kanun 57/f : Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

9-yol kaplamasının dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymayarak trafik kazasını karışma nız halinde bu trafik kazasında da asli kusurlu sayılırsınız.

KAPLAMANIN DAR OLDUĞU YERLERDE GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYMAMA

9-84/I

Kanun 56/1.e : Geçiş kolaylığı sağlamak : Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.

YÖN 106/c : Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa;

1) Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara,

2) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini sürenler yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere,

Geçiş hakkı vermek, suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.

10- MANEVRALARI DÜZENLEYEN GENEL ŞARTLARA UYMAMA

10-84/J

Kanun 67 : Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır

a) Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaktır.

b) Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek yasaktır. İzin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücüler, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zorundadır.

c) Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresince devam etmesi ve biter bitmez sona erdirilmesi zorunludur.

YÖN 137 : Araç sürücülerinin; parketmiş araçlar arasından çıkarken, taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, şerit değiştirirken, sağa, sola, geriye dönerken, geri giderken ve bunlara benzer hallerde; karayolunu kullananlar için tehlike ve engel yaratmamaları ve manevraları sırasında aşağıdaki esas ve usullere uymaları mecburidir.

A) Araç sürücülerinin işaret verme usul ve esasları;

1)Dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerde niyetlerini önceden ve uygun bir zamanda ve mesafede dönüş ışıklarını yakarak veya kol işareti ile açık ve yeterli bir şekilde belirterek işaret vermeleri işaretlerini manevra süresince devam ettirmeleri ve manevra biter bitmez sona erdirmeleri mecburidir.

2) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek yasaktır.

3) İşaret verilmeden önce, iç ve dış aynalardan ve gerekli hallerde sürücünün başını çevirip bakması suretiyle ön, arka ve yanlarda trafik durumu kontrol edilir.

B) Araç sürücülerinin geri gitme, geri dönüş, duraklanan veya parkedilen yerlerden çıkış manevraları,

1) Geri gitme ve geri dönüşlerde;

a) Bağlantı yollarında geri gitmeleri, tek yönlü duraklama veya park manevrası dışında geri gitmeleri, iki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde karşılaşma ve geçiş kolaylığı sağlama dışında geri gitmeleri, daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri,

b) Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktır.

Uygun durumdaki yollarda geri dönüşleri diğer araçların gelişleri engellenmeden ve yolu kullananlar için tehlike yaratmayacak şekilde en az manevra ile dönülerek yapılır.

Ancak, kamyon, otobüs, çekici, römork veya yarı römorklu bir aracın geri manevrası, sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle sağlanamıyor ise, tehlikesizce geriye hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları mecburidir.

2) Duraklanan ve parkedilen yerden çıkılırken;

a) Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

b) Sakıncalı bir durum olmadığını gördükten sonra araçlarını çalıştırmaları,

c) Işıkla veya kolla, gerekli hallerde her ikisi ile aynı zamanda çıkış işareti vermeleri,

d) Görüş alanları dışında kalan yerler varsa veya araçları kamyon, çekici, otobüs veya römork takılı bir araç ise, tehlikesizce hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları,

e) Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayıp, güvenli durumun oluştuğuna emin olduktan sonra manevraya başlamaları ve manevra bitinceye kadar gerekli önlemleri devam ettirmeleri mecburidir.

C) Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının hareketlerinin kolaylaştırılması;

Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak üzere, gerekli hallerde ilerleyen ve bulundukları yerden çıkarak veya şerit değiştirecek olan araç sürücüleri manevralarını geciktirmek zorundadırlar.

Bu zorunluluk, kamu hizmeti yolcu taşıtı sürücülerinin işaret vermiş olmaları şartıyla, duraklara yanaşmalarının veya duraklardan çıkışlarının tamamlanabileceği süreler için uygulanır.

11-YERLEŞİM BİRİMLERİ DIŞINDAKİ KARAYOLUNUN,TAŞIT YOLU ÜZERİNDE ZORUNLU HALLER DIŞINDA PARKETME VE YA DURAKLAMA VE HER DURUMDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAMA

11- 84/K

Kanun 59 : Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek yasaktır

Kanun 31/1.a : Özelliklerine ve cinslerine göre yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçlerin bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur

YÖN 116 : Teknik arıza, kayma, yolda ani olarak meydana gelen bir bozukluk veya heyelan, yükün kayması ve düşmesi ve benzeri gibi mecburi hallerin yerleşim birimleri dışındaki karayolunda taşıt yolu üzerinde meydana geldiği takdirde, araç sürücüleri, bütün imkanları elverdiği ölçüde kullanarak hareket ettirme, itme ve benzeri şekil ve surette, araçlarını karayolu dışına, bu mümkün olmaz ise, bankette, bu da mümkün değilse taşıt yolunun en sağına almak ve her durumda yol, hava ve trafik şartları ile gece ve gündüz olmasına göre, gerekli güvenlik ve uyarı tedbirlerini derhal alıp uygulamakla
yükümlüdürler.

12-nizami park halindeki araçlara Park yerlerindeki araçlara otoparklardaki araçlara çarpmanın halinde trafik kazasında da asli kusurlu sayılırsınız.

Alkollü araç kullanmak asli kusur mü?
Alkollü araç kullanmak asli kusur mü?

Lütfen Paylaşalım :)