73 C Ceza İtiraz

Kara yolunda araç kullanırken cep telefonuna çıkarak görüşme yapma cezası olan 73 C ceza İtiraz dilekçesi ve itiraz yöntemi şu şekildedir.

73 C Ceza İtiraz v 73 C Ceza İtiraz

73 C Ceza İtiraz Yöntemi?


Adınıza yazılan cep telefonu ile görüşme cezası olan 73 C trafik cezasını; bulunduğunuz yerde trafik mahkemesi bulunuyorsa trafik mahkemesine; trafik mahkemesi bulunmuyorsa; Sulh Ceza hakimliğine giderek; aşağıdaki vereceğimiz evrakları hazırlayarak ve yine aşağıdaki trafik cezası itiraz dilekçesini de doldurarak; Sulh Ceza hakimliğine cep telefonu ile görüşme cezası olan 73c trafik cezasını iptal başvurusunu başvurusunda bulunabilirsiniz.Cep telefonu ile Görüşme Cezası 73 C İtiraz Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar


1. Kimlik fotokopisi
2. Araç ruhsat fotokopisi
3. Ehliyet fotokopisi
4. 73 C cep telefonu ile görüşme ceza makbuzu
5. Trafik Cezası İptal Dilekçesi

Bu 5 adet evrağı hazırladıktan sonra Sulh Ceza hakimliğine giderek trafik cezası iptal sürecini başlatabilirsiniz.

Giresun da Polis Olmak
73 C Ceza İtiraz v 73 C Ceza İtiraz


✔ Trafik cezası iptal davası açarken herhangi bir avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı sizden talep edilmez. Davanın sonucuna göre bu ücretler size veya karşı tarafa yansıtılır.


NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE; İDARİ PARA CEZASINA


İTİRAZ EDEN : ……….

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN DÜZENLENME TARİHİ : ………

TEBELLÜĞ TARİHİ : ……….

KONU : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün SERİ, ….sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağının itirazım ve iptali talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
Adıma kayıtlı …80EC7??…… tescil plakalı aracıma ilişkin olarak,Karayolları Trafik Kanunun 73/C……. Maddesi hükmüne istinaden “Araç Kullanırken Cep Telefonu İle Görüşme Yapmama……… “ kuralının ihlal edildiğinden bahisle gıyabımda kesinlen dava dilekçeme ekli toplam 235.00…tutarında ceza tutanağı hazırlanıp 21.11.2019…. Tarihinde tarafımca tebelüğ edilmiştir.

Hakkımda tahakkuk ettirilen idari para cezası hukuka ve yasaya aykırıdır.Şöyle ki;
Cezanın kesildiği gün ve saatte araç tarafımca kullanılmamaktaydı.Bu durum hakimliğinize sunmuş olduğum belgelerden anlaşılacaktır.Ceza tutanağı, cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde hukuka aykırıdır.İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde şahsıma ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamaktadır.

Çalınan ve Kaybedilen Plaka İşlemleri
73 C Ceza İtiraz v 73 C Ceza İtiraz


Hal böyle iken kararda bahsedildiği üzere bir tespit yapılmaksızın kesilen ceza açıkça hukuka aykırıdır.


Arz ve izah edilen nedenlerle iş bu idari para cezasının ve tutanağın iptali için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen MA……….seri, 1235678889….. sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden: Medya FatihEKLER :

1 Kimlik Fotokobisi ……..
2…….
3…….

Rüyada Trafik Cezası Yemek
73 C Ceza İtiraz 73 C Ceza İtiraz


73/ C Nedir?


73c cep telefonu ile görüşme cezasıdır. Yani; karayolunda araç kullanirken; cep telefonunu çıkararak, fiziksel olarak görüşme yapmanız durumunda yazılan; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 73/C’den yazılan trafik cezası karar tutanağıdır.


73/C Trafik Cezası Detayları


Kara yolunda araç kullanırken cep telefonunuzu çıkartıp kulağınıza dayayarak araç kullanmanın Ceza maddesidir.

2019 yılı ceza miktarı tutarı 235 Türk lirasıdır. 73/C cep telefonu cezasını 1/4 oranında indirimli ödemeniz için; cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde anlaşmalı ödeme noktalarına ödemeniz gerekir.

235 Türk Lirası cep telefonu ile konuşma cezasını 15 gün içerisinde öderseniz; ceza 1/4 oranında indirime girecek ve 176.25 Türk lirasına düşecektir.

73 C Ceza İtiraz v 73 C Ceza İtiraz


73/c cep telefonu cezasına aşağıdaki ödeme noktalarından ödeyebilirsiniz.

• Banka şubelerinden
• Bankaların cep şubelerinden
• Bankaların internet şubelerinden
• PTT şubelerinden
• Vergi Dairesi şubelerinden
• Vergi dairesinin interaktif ödeme sayfaları üzerinden
• Maliyelerden
• E-devlet sistemi üzerinden de trafik cezalarını ödeyebilirsiniz.

Trafik cezalarını dilerseniz kredi kartınızlada ödeyebileceğiniz gibi; dilerseniz 4 eşit taksite de böldürerek ödeyebilirsiniz.

Trafik cezası taksitlendirme de ilk taksit peşin alınır. Geriye kalan 3 taksit eşit taksitlere bölünerek ödenir. Trafik cezası taksitlendirme de dikkat etmeniz gereken nokta taksit tarihlerinin geçirilmesidir.


Taksit tari geçirilen trafik cezalarında; geriye kalan taksitler peşin olarak ödenir.

Renkli Cam ve Cam Filmi Cezası
73 C Ceza İtirazCep telefonu cezası 73/C’nin 2019 yılı ceza puanı 10 puandır. 10 ceza puanı ehliyet puanı eklenir.

Cep telefon ile görüşme 73/C cezasında aracınız bağlanmaz; aracınız trafikten men edilmez. Evraklarınız iptal edilmez, evraklarınıza elkonulmaz.

Bluetooth kulaklık kullanmanızda ya da kablolu kulaklık kullanmanız da herhangi bir sakınca yoktur.

73 C Ceza İtiraz v 73 C Ceza İtiraz


Yani; araç kullanırken bluetooth kulaklıkla cep telefonu ile görüşmenizde yada kablolu kulaklıkla cep telefonu ile görüşme yapmanızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

73 C Ceza İtiraz v 73 C Ceza İtiraz


2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği bluetooth kulaklık kullanımına ve kablolu kulaklık kullanımına izin vermiştir.

Bu yazımızda medya fatih com olarak ” 73 C Ceza İtiraz” Yöntemi Nediri cevapladık.

İlginizi Çekebilir: 64/1B-5 Trafik Cezası

Bir cevap yazın