2019 TRAFİK CEZALARI

2019 Trafik Cezaları

2019 Trafik Cezaları En Çok Yazılan Cezalar.

2019 Trafik Cezaları konusu Google’da trafik terimleri arasında; en çok aranan kelime olması nedeniyle ve yapmış olduğumuz internet siteleri araştırmasında; 2019 Trafik Cezaları konusunda yeterince bilgi olmadığını fark ettik ve siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için; 2019 Trafik Cezaları içerisinde en çok yazılanları; yani sizin karşılaşabileceğiniz tüm trafik cezalarını sizler için derledik. İşte; o çalışmamız.

2019 Trafik Cezaları
2019 Trafik Cezaları

1- Muayenesi Olmayan veya Muayenesi Geçen Araçla Trafiğe Çıkma Cezası.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 34/A, 34/B ve 34/C maddeleri olmak üzere; muayenesiz araç cezaları 2019 yılında üç kategoriye ayrılmıştır.


●Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın 2019 yılı ceza miktarı 235 Türk lirasıdır.

● 235 Türk Lirası Para cezasını 15 gün içinde öderseniz; ceza miktarı %25 indirime giderek 176.25 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın ceza puanı 10 ceza puanıdır.

2019 Trafik Cezaları
2019 Trafik Cezaları


● Aracınız trafikten men edilerek size 7 gün süre verilir.

● KTK madde 34/B maddesine göre ise; 2019 yılı ceza miktarı 488 Türk lirasıdır.

● 488 Türk lirası Para cezasını 15 gün içinde ederseniz %25 indirme giderek; 366 Türk Lirasına düşer

● Yine ceza puanı 10 puandır.

● Aracınız trafikten men edilerek 7 gün süreyle izin verilir ama; aracınız size çekici marifetiyle teslim edilir. Ekstra çekici parası vermek zorunda kalırsınız.

●34/C maddesinde de 2019 Trafik Cezaları idari para cezası 488 Türk lirasıdır yine bu cezayı 15 gün içinde öderseniz %25 indirme giderek 366 Türk lirasına düşer.

● Ceza puanı 10 puandır.

● Size 7 iş gününe kadar süre verilir. Aracınız çekici marifetiyle size teslim edilir. Çekici ücreti de ödersiniz.

2- Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanmanın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu maddesi; 36/ 3A maddesidir.

● Ehliyetsiz araç kullanmanın 2019 Trafik Cezaları idari para cezası 2018 Türk lirasıdır.

● Bu cezayı size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde öderseniz ceza miktarı %25 indirime giderek;1513.5 Türk Lirasına düşer.

2019 Trafik Cezaları
2019 Trafik Cezaları


● Araç sahibi aracı süren kişi değilse; Ayriyeten 2018 Türk Lirası da Araç sahibine ceza yazılır araç sahibi ile sürücü aynı kişi ise sadece 2018 Türk Lirası ceza yazılır. Ama araç sahibi farklı, sürücü farklı kişi ise; toplam 4036 Türk lirasına mal olur.
-2019 Trafik Cezaları-


● Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası puanı (0) sıfırdır.

● Aracınız ehliyetli bir kişiye teslim edilir ehliyetli bir kişi bulamazsınız; Güvenlik amacıyla, çekici vasıtasıyla Yediemin otoparkında çektirilir.

3- Sürücü Belgesini Kaptırıp, Araç Sürmeye Devam Etme Cezası.

● 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 36 /3C maddesidir.

● Sürücü belgesi iptal olanlar veya geçici olarak iptal olup; yine de Trafikte araç kullananların 2019 Trafik Cezaları idari para cezası miktarı, yine ehliyetsiz araç kullanma para cezası miktarları aynıdır Yani 2018 Türk Lirası ceza yazılır.

● Araç sahibi farklı sürücü farklı kişi ise Araç sahibine de aracı kullandırmaktan; 2018 Türk Lirası ceza yazılır toplam 4036 Türk lirasına Bu ceza miktarı size yansıyabilir. Araç sahibi ile sürücü aynı kişi ise tek ceza yazılır.

● Ceza puanı yoktur.

2019 Trafik Cezaları
2019 Trafik Cezaları


● Aracınız sizin yetki verdiğiniz ehliyetle bir şahsa teslim edilir. Herhangi bir ehliyetli şahıs bulamazsanız; aracınız çekici aracılığı ile Yediemin otoparkına götürülerek güvenlik altına alınır.

4- Görevli Polisin İşaret ve İkazlarına Uymama Cezası.

● 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 47/ 1A maddesidir.

● Görevli polisin uyarı ikaz ve işaretlerine uymamanın 2019 Trafik Cezaları para cezası miktarı 235 Türk lirasıdır.

● Bu cezayı size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde öderseniz; cezanız %25 indirime giderek; 176.25 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 20 puandır.

5- Kırmızı Işık’da Geçme Cezası

● Kırmızı ışıkta geçme cezasının yasal dayanağı; 2918 sayılı Karayolları trafik kanununun madde 47 /1B maddesidir.

● Kırmızı ışıkta geçme cezası 2019 Trafik Cezaları para cezası 235 Türk lirasıdır. Bu cezayı tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde öderseniz; Ceza miktarınız 176.25 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 20 puandır.

6-Trafik İşaretlerine Uymamanın Cezası

● Trafik işaretlerine uymamanın yasal dayanağı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 47 /1C maddesidir.

● 2019 ya da ceza miktarı 108 Türk lirasıdır bu cezayı size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde öderseniz %25 indirime giderek 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 Trafik Cezaları puanı 20 puandır.

7- Alkolü Olarak Araç Kullanmanın Cezası

● 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 48 / 5 maddesidir.

● Kamyonet kamyon otobüs gibi araçlarda yasal sanal 20 promil olmakla birlikte; otomobil sınıfı araçlarda yasal sınır 50 promildir.

● alkollü araç kullanmada 2019 yılı Ceza miktarları birinci sefer, ikinci sefer ve üçüncü sefer olmak üzere; üçe ayrılmıştır.

1.Kez: 1002 TL Ceza, %25 İn:751.5 TL
2.Kez: 1256 TL Ceza, %25 in:942 TL
3.Kez: 2018 TL Ceza, %25 in:1513.5 TL

● Alkollü araç kullanma cezası unda ehliyetiniz 3 farklı sürede geçici olarak el konulur.

1.Kez: 6 Ay
2.Kez: 2 Yıl
3.Kez: 5 Yıl

● 2019 yılı karayolları trafik kanunu ceza puanı 20 puandır.

8-Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Alarak Araç Sürmenin Cezası.

● 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 48/8 Maddesidir.

● Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak trafiğe çıkmanın 2019 Trafik Cezaları idari para cezası miktarı 5167 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde öderseniz %25 indirime giderek; 3875.25 TL düşer.

● Ceza puanı 20 puandır.

●Ehliyetinize 5 yıl geçici olarak el konulur.

9- Radar Cezaları

● Radar cezaları üç kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar ise; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 51/2A, 51/2B ve 51/2 C maddeleridir.

51/2A Maddesi: Hız sınırlarını % 10’dan; %30’a kadar ihlal etmenin cezasıdır.

● 2019 yılı ceza miktarı 235 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde ödersen 176.25 Türk lirasına düşer.

● Ceza puanı 10 puandır.

51/B maddesi: Hız sınırlarını % 30’dan; % 50’ye kadar ihlal etmenin ceza maddesidir.

● 2019 yılı trafik idari yaptırım para cezası miktarı 488 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde öderseniz; %25 indirime giderek; 366 Türk lirasına düşer.

2019 Trafik Cezaları
2019 Trafik Cezaları


● 2019 yılı ceza puanı 15 puandır.

51/2C Maddesi: yasal hız sınırlarını %50 den fazla açmanın ceza maddesidir.

●2019 yılı trafik idari yaptırım para cezası miktarı 1002 Türk lirasıdır.Bu cezayı 15 gün içinde öderseniz, %25 indirime giderek ceza miktarı 751.50 Türk lirasına düşer.


● 2019 yılı ceza puanı 15 puandır.

10- DURAKLAMA CEZALARI

60/1A Maddesi: Duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamanın ceza maddesidir.

●2019 Trafik Cezaları ceza miktarı 108 Türk lirasıdır. Cezayı 15 gün içinde öderseniz; ceza miktarı %25 indirme giderek; 81 Türk lirasına düşer.

● Ceza puanı 15 puandır.

60/1B Maddesi: Taşıt yolu üzerinde sol şeritdeki raylı sistem yolları hariç; diğer yollarda duraklamanın ceza maddesidir.

● 2019 ile ceza miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı tarihten itibaren 15 gün içinde öderseniz; ceza miktarı %25 indirime giderek 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.


60/1C Maddesi: Taşıt yolları üzerine ve önünde duraklamanın ceza maddesidir.

●Ceza miktarı 108 Türk lirasıdır. %25 indirimli fiyatı 81 Türk lirasıdır.

● 2019 yılı ceza puan 10 puandır.

60/1D Maddesi: taşıt yolu üzerindeki rampalar, Köprüler, tüneller, kavşaklar ve bağlantı Yollarına, yerleşim bir yeri içerisinde 5 metre; Yerleşim yeri dışında ise 100 metre mesafede duraklamanın ceza maddesidir.

● 2019 yılı ceza miktarı 108 Türk lirasıdır. Yüzde yirmi beş indirimli fiyatı 81 Türk lirasıdır.

● 2019 ceza puanı 10 puandır.

60/1E Maddesi: taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere veya dönemeçlerde duraklamanın ceza maddesidir.

● 2019 yılı ceza miktarları 108 Türk lirasıdır bu cezayı 15 gün içinde öderseniz; %25 indirime giderek 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

60/1F Maddesi: Taşıt yolu üzerindeki; otobüs, tramvay, taksi duraklarında duraklamanın ceza maddesidir.

● 2019 yılı trafik idari yaptırım cezası miktarı 108 Türk lirasıdır bu cezayı erken ödeme durumunda; 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

60/1G Maddesi: Taşıt yolu üzerinde park eden veya duraklayan araçların yanında duraklamanın ceza maddesidir.

● 2019 Trafik Cezaları miktarı 108 Türk lirasıdır bu cezayı 15 gün içinde ödemeniz durumunda Ceza indirime %25 indirime giderek, 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

60/1H Maddesi: taşıt yolu üzerindeki işaret levhalarına, şehir içinde 15 metre şehirlerarası yolda ise 100 metre mesafe içerisinde duraklamanın ceza maddesidir.

● 2019 Trafik Cezaları idari para cezası miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı Saturn edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödemeniz durumunda ceza miktarı yüzde yirmi beş indirme giderek, 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

11- PARK ETME CEZALARI

61/1A Maddesi: taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlere park etmenin ceza maddesidir.

● 2019 Trafik Cezaları miktarları 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde öderseniz, ceza %25 indirme giderek 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 Trafik Cezaları ceza puanı 15 puandır.

61/1B Maddesi: Park etmenin yasaklandığı yerlere, park etmenin ceza maddesidir.

61/D Maddesi: Yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe bırakmayarak park etmenin ceza maddesidir.

● 2019 yılı ceza miktarı 108 Türk lirasıdır. Yüzde yirmi beş indirimli fiyatı 81 Türk lirasıdır.

● 2019 ceza puanı 10 puandır.

61/1E Maddesi: dolmuş duraklarına 15 metrelik mesafelerde park etme maddesidir.

● 2019 yılı ceza miktarları 108 Türk lirasıdır bu cezayı 15 gün içinde öderseniz; %25 indirime giderek 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

60/1F Maddesi: 3 şeritli karayollarında ortadaki içeride park etmenin ceza maddesidir.

● 2019 yılı trafik idari yaptırım cezası miktarı 108 Türk lirasıdır bu cezayı erken ödeme durumunda; 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.


● 2019 Trafik Cezaları idari yaptırım para cezası miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde öderseniz ceza %25 indirime gider ve 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 ile trafik ceza puanı 10 puandır.

61/1C Maddesi: Taşıt yolları üzerinde, önünde ve geçiş Yolları üzerine park etmenin ceza maddesidir.

● 2019 yılı trafik idari para cezası miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde öderseniz; ceza miktarı 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

61/1G Maddesi: taşıt yolu üzerine park etmiş araçların çıkmasına engel olacak şekilde araç park etmenin ceza maddesidir.

● 2019 yılı ceza miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı erken ödemeniz durumunda% 25 indirme giderek ,81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

61/1H Maddesi: Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların; giriş ve çıkışının yapıldığının işaret levhaları ile belirlendiği işaret levhasından itibaren, 15 metrelik mesafe içinde park etmeyen ceza maddesidir.

● 2019 yılı ceza miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı erken ödemeniz durumunda% 25 indirme giderek ,81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

61/1I Maddesi: Taşıt yolu üzerindeki işaret levhalarında; park etmeye süreli izin verilen yerlerde, süre dışına çıkılarak, uzun süre fark edilme ceza maddesidir.

● 2019 yılı ceza miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı erken ödemeniz durumunda% 25 indirme giderek ,81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

61/1J Maddesi: Kamunun faydalandığı yerlerin giriş ve çıkışlarına, beşer (5) metrelik mesafe içinde park etmenin ceza maddesidir.

● 2019 Trafik Cezaları 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı erken ödemeniz durumunda% 25 indirme giderek ,81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

61/1K Maddesi: Alt geçit, üst geçit ve Köprüler üzerine veya bu gibi yerlere 10 metrelik mesafe içinde park etmenin ceza maddesidir.

● 2019 Trafik Cezaları miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı erken ödemeniz durumunda% 25 indirme giderek ,81 Türk lirasına düşer.

● 2019 Trafik Cezaları ceza puanı 15 puandır.

61/1I Maddesi: Taşıt yolu üzerinde park etmek için izin verilen süre ve şeklin dışında park etmenin ceza maddesidir.

● 2019 Trafik Cezaları miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı erken ödemeniz durumunda% 25 indirme giderek ,81 Türk lirasına düşer.

● 2019 Trafik Cezaları puanı 10 puandır.

61/1M Maddesi: taşıt yolu üzerinde, kişi kurum ve şahıslara ait olduğu trafik işaret levhası ile belirlenmiş yerlere park etmenin ceza maddesidir.


● 2019 Trafik Cezaları miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı erken ödemeniz durumunda% 25 indirme giderek ,81 Türk lirasına düşer.


● 2019 Trafik Cezaları ceza puanı 10 puandır.

61/1N Maddesi: ya Yollarına park etmenin ceza maddesidir.

● 2019 Trafik Cezaları 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı erken ödemeniz durumunda% 25 indirme giderek ,81 Türk lirasına düşer.

● 2019 yılı ceza puanı 10 puandır.

61/1O Maddesi: engelli araç park yerlerine engelsiz bir aracın park etme ceza maddesidir.

● 2019 Trafik Cezaları miktarı 216 Türk lirasıdır. Bu cezayı erken ödemeniz durumunda% 25 indirme giderek ,162 Türk lirasına düşer.

● 2019 Trafik Cezaları puanı 10 puandır.

12- Gece, sis farlarını yağmurlu ve sisli havalar dışında açarak seyretmenin ceza maddesidir.

● 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 64/1B-1 maddesinden ceza yazılır.

● 2019 Trafik Cezaları idari yaptırım para cezası miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde ödemeniz durumunda Cezanız %25 indirime giderek, 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 Trafik Cezaları ceza puanı 15 puandır.

13- Yüksek Sesli Müzik Dinleme Cezası.

● 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 72’den Yüksek sesle müzik dinleme cezası yazılır.

● 2019 Trafik Cezaları idari yaptırım para cezası miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde ödemeniz durumunda Cezanız %25 indirime giderek, 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 Trafik Cezaları ceza puanı 10 puandır.

14- Abartı Egzozlu Araç Sürmenin Cezası.

● Abart egzozlu araçlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 73/A maddesinden işlem yapılır.

● 2019 Trafik Cezaları yaptırım para cezası miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde ödemeniz durumunda Cezanız %25 indirime giderek, 81 Türk lirasına düşer.

● 2019 Trafik Cezaları ceza puanı 10 puandır.

15- Araç Sürerken Cep Telefonu ile Konuşmak Cezası.

● araç sürerken cep telefonu ile konuşmanın ceza maddesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 73/ C maddesidir.


● 2019 Trafik Cezaları idari yaptırım para cezası miktarı 235 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde ödemeniz durumunda Cezanız %25 indirime giderek, 176.25 Türk lirasına düşer.

● 2019 Trafik Cezaları ceza puanı 10 puandır.

16- Sigortasız Araçla Trafige Çıkmanın Cezası.

● Sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezası maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 91 den işlem yapılır.


● 2019 Trafik Cezaları idari yaptırım para cezası miktarı 108 Türk lirasıdır. Bu cezayı 15 gün içinde ödemeniz durumunda Cezanız %25 indirime giderek, 81 Türk lirasına düşer.

● Ceza Puanı Yoktur.

Trafik Daire Başkanlığına Git.


● Aracın sigortasını yaptırmadan aracınız gönderilmez aracınızın sigortasını yaptırmanız gereklidir. O esnada aracın sigortasını yaptıracak imkanınız yoksa Aracınız çekici vasıtasıyla güvenlik amaçlı Yediemin otoparkına gönderilir.

● Bu ceza araç sahibine yazılır.Yani sürücü sizsiniz, araç başka birisinin adına kayıtlı ise ceza size yazılmaz aracın sahibine yazılır.

İlginizi Çekebilir: OTOBAN HIZ SINIRI 2019

Bu yazımızda 2019 Trafik Cezaları, 2019 Trafik Cezaları Listesi, 2019 Trafik Cezaları para miktarları,2019 Trafik Cezaları maddeleri ve 2019 Trafik Cezaları ceza puanlarını yazdık.

Bir cevap yazın: