20 Ceza Puanı Olan Trafik Cezaları Full Listesi
Spread the love


20 Ceza Puanı olan tüm trafik cezalarını Bence fatih.com ve sitesi olarak siz değerli ziyaretçilerimiz için derledik. Bu ceza puanları; 2021 yılına ait olup; ceza puanları genellikle değişmemektedir. Uzun yıllar aynı ceza puanı uygulanmaktadır.Karayolları Trafik Kanunu 20 Ceza Puanına Sahip Olan Trafik Ceza Maddeleri Listesi

KTK MADDE 23 TRAFİK CEZALARI1- Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak ( Madde 23/3A-1 ) = 20 Puan

2-23/3-a-1 madde hükümlerine göre işlem yapılan ve verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak (Madde 23/3A-2 ) = 20 Puan

3-23/3-b-1 madde hükümlerine göre işlem yapılan ve verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak ( Madde 23/3B-2 ) = 20 Puan

4-Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek ( Madde 23/3C-2 ) = 20 Puan

5- Tescilli aracı plakasız kullanmak (Madde 23/4 ) = 20 Puan

6- Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak ( Madde 23/5-A ) = 20 Puan

7- Araca sahte plaka takmak veya kullanmak ( Madde 23/5B ) = 20 Puan

KTK MADDE 30 -31-39 TRAFİK CEZALARI8- Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak ( Madde 30/1A) = 20 Puan

9- Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak ( Madde 30/1B ) = 20 Puan

10- Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak ( Madde 31/1B ) = 20 Puan

11- Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri ( Madde 39/2 ) = 20 Puan

KTK MADDE 46 TRAFİK CEZALARI12- Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek ( Madde 46/2-A )= 20 Puan

13- Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek ( Madde 46/2-B )= 20 Puan

14- Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek ( Madde 46/2-C )= 20 Puan

15- Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek ( Madde 46/2-D )= 20 Puan

16-Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri ( Madde 46/2-E )= 20 Puan

KTK MADDE 47 TRAFİK CEZALARI


17- Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak ( Madde 47/1-A )= 20 Puan

18- Kırmızı ışık kuralına uymamak ( Madde 47/1-B )= 20 Puan

19- Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak ( Madde 47/1-C )= 20 Puan

20- Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak ( Madde 47/1-D )= 20 Puan

KTK MADDE 48 TRAFİK CEZALARI21- Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak ( Madde 48/5 )= 20 Puan

22- Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak ( Madde 48/8 )= 20 Puan

23- Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek ( Madde 48/9 )= 20 Puan

KTK MADDE 49-52 TRAFİK CEZALARI24- Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması ( Madde 49/3 )= 20 Puan

25- Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak ( Madde 52/1-C )= 20 Puan

KTK MADDE 53 TRAFİK CEZALARI26- Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek ( Madde 53/1-A )= 20 Puan

27- Sola dönüş kurallarına riayet etmemek ( Madde 53/1-B )= 20 Puan

28- Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek ( Madde 53/1-C )= 20 Puan

29- Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek ( Madde 53/1-D )= 20 Puan

30- Sağa ve sola dönüşlerde sürücülerin, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi ( Madde 53/2-A )= 20 Puan

31- Sağa ve sola dönüşlerde sürücülerin, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemesi ( Madde 53/2-B )= 20 Puan

32- Sürücülerin, sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermemesi ( Madde 53/2-C )= 20 Puan

KTK MADDE 54 TRAFİK CEZALARI33- Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek ( Madde 54/1-A )= 20 Puan

34- Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek ( Madde 54/1-B )= 20 Puan

KTK MADDE 56 TRAFİK CEZALARI


35- Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak ( Madde 56/1-A )= 20 Puan

36- Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) ( Madde 56/1-C )= 20 Puan

37- Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananların motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini kullananların, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamaları ( Madde 56/1-E )= 20 Puan

KTK MADDE 57 TRAFİK CEZALARI


38- Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek ( Madde 57/1-A ) = 20 Puan

39- Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücülerin doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi ( Madde 57/1-B )= 20 Puan

40- Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklarda; motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi ( Madde 57/1-C )= 20 Puan

41- Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek ( Madde 57/1-D )= 20 Puan

42- Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak ( Madde 57/1-E )= 20 Puan

43- Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemesi ( Madde 57/1-F )= 20 Puan

KTK MADDE 59 TRAFİK CEZALARI44- Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek ( Madde 59 )= 20 Puan

KTK MADDE 64 TRAFİK CEZALARI


45- Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak ( Madde 64/1A-1 ) = 20 Puan

46- Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması ( Madde 64/1A-2 ) = 20 Puan


47- Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak ( Madde 64/1B-5 ) = 20 Puan

KTK MADDE 67 TRAFİK CEZALARI


48- Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak ( Madde 67/1-A ) = 20 Puan

49-Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak ( Madde 67/1-B ) = 20 Puan

50- Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek ( Madde 67/1-C ) = 20 Puan

KTK MADDE 74-76 TRAFİK CEZALARI


51- Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek ( Madde 74/B ) = 20 Puan

52- Demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamak, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmek ( Madde 76/1A ) = 20 Puan

53- Işıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, durmamak, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmek ( Madde 76/1B ) = 20 Puan

KTK MADDE 81-82 TRAFİK CEZALARI


54- Trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması ( Madde 81/1A ) = 20 Puan

55- Trafik kazasına karışanların; (tutanak düzenleme konusunda kendi aralarında anlaştıkları maddi hasarlı trafik kazaları hariç) kazayı yetkililere bildirmemesi ( Madde 81/1D-1 ) = 20 Puan

56- Trafik kazasına karışanların; (tutanak düzenleme konusunda kendi aralarında anlaştıkları maddi hasarlı trafik kazaları hariç) yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması ( Madde 81/1D-2 ) = 20 Puan

57- Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemlerini almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi ve yetkililerin talebi halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmemesi ( Madde 82/1-A ) = 20 Puan


20 trafik ceza puanına sahip olan; Karayolları Trafik kanununda toplam 57 madde mevcuttur. Bu 57 maddeden herhangi birinden trafik cezası yazılması halinde; ehliyetinize 20 ceza puanı eklenir.

Ehliyete 20 ceza puanının eklenebilmesi için; trafik cezasının yüzünüze; yani durdurularak ehliyetinize yazılmış olması gerekir. Araç tescil plakasına yazılan, aracın arkasından yazılan trafik cezalarında ceza puanı uygulanmaz.

20 Ceza Puanı Olan Trafik Cezaları Full Listesi
20 Ceza Puanı Olan Trafik Cezaları Full Listesi

Bir cevap yazın